12/18/2020

La Xarxa Emprèn del Consell Comarcal de la Terra Alta ajuda a crear 21 empreses

Entre l'1 de gener de 2019 i el 31 d'octubre d'aquest 2020 i emmarcada en el programa Catalunya Emprèn del Departament d'Empresa i Coneixement, la Xarxa Emprèn del Consell Comarcal de la Terra Alta ha ajudat a crear un total de 21 empreses. L'aplicació d'aquest programa des de l'ens comarcal ha suposat l'atenció a un total de 177 persones a través dels diferents serveis que ofereix la Xarxa Emprèn: informació/orientació, assessorament, formació, seguiment, sensibilització, suport al finançament i a la continuïtat d'empreses a punt de tancar. En aquest context, cal destacar la importància de l'emprenedoria femenina a la Terra Alta, donat que el 65% de les empreses creades han estat encapçalades per dones.

Durant la pandèmia derivada del covid-19, el Consell Comarcal de la Terra Alta ha habilitat dues sales amb totes les mesures de protecció –epis, gel hidroalcohòlic, mampares de separació i neteja després de cada visita– per poder continuar, en els casos que ho requerien, l'atenció presencial, de la qual se n'han beneficiat 123 persones emprenedores de la comarca. Tot i això, han augmentat de manera considerable les consultes online.

De totes les accions d'assessorament realitzades durant el període esmentat, també han finalitzat amb èxit dos casos del servei Reempresa, en què l'empresa cedent tanca un acord amb la persona reemprenedora per donar-li continuïtat a l'empresa mantenint el servei, la clientela i el suport dels anys d'experiència de la persona cedent. A més, des de la Xarxa Emprèn també s'ha informat i donat suport a les empreses de la comarca que s'han acollit als diversos ajuts econòmics sorgits arran del covid-19 i a les que han fet noves inversions acollint-se al programa Leader.