12/02/2020

El Departament d'Agricultura reforça el seu compromís en la continuïtat i la competitivitat de les cooperatives agràries

 El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha tramitat un nou ajut plurianual 2021-2023 per posar a disposició del món cooperatiu agrari 7 milions d'euros per a l'any vinent. Aquesta és una aposta clara de continuïtat que està realitzant el Departament des de l'any 2017 i que dona un marc estable fins a l'any 2023 per poder realitzar tots els projectes de millora de la competitivitat que calguin al sector agroalimentari.

Concretament, per a l'anualitat 2021, es podrà fer una despesa de 5 M€ més 2 M€ que ja estan concedits de la convocatòria de 2019. El compromís per a l'any 2020 serà de 4,5 M€, i per a l'any 2023 de 3,5 M€.

Davant de la forta baixada de l'activitat econòmica a causa dels efectes de la pandèmia i de les mesures adoptades per fer-hi front, el Departament d'Agricultura és conscient que cal inversió pública per engegar projectes que dinamitzin la producció de béns i serveis. Precisament, el Programa de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries és una eina preparada per reactivar l'activitat econòmica en el territori.

Aquesta és una oportunitat per tirar endavant ràpidament una mesura amb un impacte econòmic i social en el territori que no només arriba al sector agroalimentari, sinó també als proveïdors de béns i serveis. A més, els projectes subvencionats són innovadors i contribueixen a no quedar enrere en la revolució tecnològica que s'està accelerant amb la crisi de la COVID19.

Un programa de millora amb cinc línies de suport

El Programa de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació preveu la publicació anual de l'ordre d'ajuts per fomentar la intercooperació i concentració de les cooperatives agràries i les entitats associatives agràries. Avui, en una Jornada, s'han detallat les línies de suport per a les actuacions a dur a terme per les cooperatives, que es concreta en 5 línies d'ajut: les despeses pels processos d'integració cooperativa, els serveis de consultoria externa, la participació en fires comercials, les inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles i la contractació de personal qualificat.

En el marc d'aquesta Jornada, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha exposat també els serveis per desenvolupar els projectes de millora de la competitivitat a les cooperatives agràries.

El Programa de millora de la competitivitat de les cooperatives constitueix un potent instrument de la política agrària de la Generalitat de Catalunya per contribuir al desenvolupament del sector agroalimentari. El cooperativisme permet assolir una massa crítica mínima necessària per fer rendibles les inversions per a la millora de la transformació i la comercialització dels productes agraris. Tot això, en un mercat transparent i amb la introducció de noves tecnologies i la millora de la gestió en el sector agroalimentari.

El cooperativisme agrari davant la situació generada per la pandèmia ha observat que s'obre una oportunitat perquè les cooperatives puguin guanyar prestigi i valor davant del consumidor que tria productes de proximitat i de qualitat.