12/25/2020

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre aprova el pressupost 2021, amb més de 6M€

En el darrer ple del 2020, el Consell Comarcal de la Ribera ha aprovat el pressupost per a l'exercici de 2021. Es tracta d'uns comptes continuistes que pugen a 6.296.000 € i que han estat validats amb els vots de JuntsxCatalunya i ERC i amb l'abstenció del PSC, la FIC i l'Agrupació d'Electors. El 52,5% del pressupost (2.340.000 €), estarà destinat a l'àrea d'atenció a les persones: serveis socials bàsics, ajuts d'urgència social, atenció a la infància i l'adolescència, polítiques d'igualtat i nova ciutadania, joventut, lluita contra la violència contra les dones, suport a les famílies en l'àmbit educatiu, als serveis a la dependència i a la gent gran, transport escolar, etc. També destaca la partida destinada a la promoció econòmica, que serà de 740.000 €. "Part de l'augment del pressupost prové dels ajuts del Fons de Cooperació Local i del Contracte Programa de Serveis socials, que serviran per reforçar la resposta a la crisi de la COVID-19, sobretot en l'ajuda als sectors socioeconòmics més necessitats. Per altra banda al ple s'ha informat de l'inici de les obres d'adequació de la nau del Molló amb fons de l'IDECE i del Consorci del Molló que permetran aquest 2021 fer les inversions de tecnologia digital avançada de l'Àrea 5G Terres de l'Ebre", ha recordat Gemma Carim, presidenta de l'ens comarcal.

En el darrer pla de l'any també s'ha aprovat la vigència per al 2021 del contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. A més, el ple ha donat el vistiplau al conveni de col·laboració interadministrativa per a l'adhesió del Consell Comarcal al Consorci Localret (que dona suport als ens locals en la societat de la informació, les noves tecnologies i les telecomunicacions) amb la finalitat d'optimitzar sinergies entre totes dues entitats pel que fa als serveis que s'ofereixen en els municipis de la comarca.

Un dels altres punts que ha passat l'aprovació del ple ha estat l'expedient de contractació del projecte "Ribera d'Ebre: Camí de Sirga, Camí de Riu, Màpping turístic comarcal", cofinançat pel programa FEDER i pel Pla de Foment Territorial del Turisme a Catalunya. El projecte inclou l'adquisició d'equipament informàtic i tècnic i el servei de creació dels audiovisuals. Finalment, també s'ha aprovat el protocol comarcal d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci de la Ribera d'Ebre, un protocol encarregat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i que després d'elaborar una diagnosi i treballar-ho amb agents dels ens locals de la comarca, de seguretat i de lluita contra la violència contra les dones, a més d'agents de l'oci i empreses de seguretat, ha establert tot un seguit de mesures per a treballar en aquest àmbit. Pròximament els ajuntaments de la comarca s'adheriran a aquest protocol i s'aniran implementant les accions que s'hi recullen amb la voluntat de fer dels espais d'oci i festiu uns espais segurs envers la violència sexual contra les dones.