12/29/2020

Ajudes al comerç a Tortosa

Davant les declaracions fetes pel portaveu del grup municipal de Movem Tortosa, el govern municipal lamenta que, una vegada més, es vulga deformar la realitat per dificultar l'acció de govern: les quantitats de recursos que l'Ajuntament de Tortosa va preveure per a la primera tongada de subvencions i per a la segona tongada venen determinades pel padró d'empreses que poden sol·licitar els recursos. Esta xifra fa que els diners que es poden atorgar a cada activitat siguen els 400 euros previstos. Preveure una aportació superior hauria provocat que les últimes empreses en sol·licitar-ho haguessen pogut quedar sense ajudes, en haver-se esgotat la partida. Així mateix, el portaveu de Movem comet una errada quan es refereix al sobrant dels diners no sol·licitats de la primera tongada d'ajudes: els recursos no distribuïts no es poden disposar fins a la liquidació del pressupost, ja a la següent anualitat. Per tant, no es poden sumar als recursos de la segona tongada. El segon tancament de les activitats va arribar al tram final de l'any, en un moment que la majoria de partides estaven esgotades o tenien compromesos els recursos. És per això que la xifra no va poder ser major que els 150.000 euros previstos. Finalment, reiterar que el tancament d'activitats no és competència de l'Ajuntament de Tortosa, que el govern municipal no comparteix la manera com es va dur a terme el tancament, i que, tot i no tindre competència en matèria de comerç, l'Ajuntament ha fet un esforç per poder dotar les subvencions mentre les administracions competents i responsables del tancament no han acompanyat les mesures amb les indemnitzacions adequades.