11/17/2020

S’amplia el termini de sol·licituds de crèdits subvencionats per a la rehabilitació d’habitatges


El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), ha ampliat fins al 30 de novembre el termini de la convocatòria per a l'accés a ajuts en forma de préstecs per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges de l'any 2020, amb l'objectiu d'afavorir la participació del major nombre possible de beneficiaris d'aquesta subvenció.


Es podrà accedir a dues modalitats (crèdit i subvenció) si abans s'ha sol·licitat el crèdit i, simultàniament o amb posterioritat, es demana la subvenció. En aquest cas, l'import de la subvenció total que es pugui concedir serà del 50%, s'abonarà directament a l'Institut Català de Finances (ICF) per amortitzar part del préstec, i es reduirà la quota mensual que paga la comunitat.

 

Poden accedir a aquestes subvencions les comunitats de propietaris, els propietaris d'edificis d'habitatges i les societats cooperatives formades de manera agrupada per propietaris d'habitatges o d'edificis. També s'hi poden acollir les persones propietàries d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.


Són obres subvencionables les que milloren l'eficiència energètica i la sostenibilitat i les que fomenten la conservació, la millora de la seguretat i l'accessibilitat dels edificis.


En una primera línia de millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, s'inclouen les que millorin l'envolupant tèrmic, la instal·lació de sistemes de calefacció i refrigeració, la instal·lació d'equips que permetin la utilització d'energies renovables, entre altres.


I, en la línia de fomentar la conservació i la millora en la seguretat i accessibilitat, s'inclouen les relatives a la conservació dels fonaments, cobertes, terrasses, façanes, patis i mitgeres, la instal·lació d'ascensors, videoporters i instal·lacions de domòtica, entre altres.


Així, les actuacions se subvencionen segons la tipologia: actuacions de conservació, relatives a l'estructura i les instal·lacions; actuacions relatives a l'envolupant tèrmic; actuacions de millora de la seguretat i l'accessibilitat; i actuacions de millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat

Per poder accedir a les subvencions, els edificis han de disposar obligatòriament de l'informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE). Aquest informe s'ha d'haver obtingut amb caràcter previ a la sol·licitud de la subvenció.


L'import màxim de la convocatòria queda establert en un total de 95.000.000 d'euros i les sol·licituds i la documentació s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà dels formularis en línia que estan a disposició dels sol·licitants al web www.icf.cat