11/27/2020

Salut Pública incorpora la figura dels enquestadors per reforçar l’estudi dels casos positius i millorar la detecció de possibles fonts d’exposició al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre

Salut Pública ha incorporat des de fa una setmana 24 enquestadors i 3 tècnics referents
que reforçaran des d'aquesta setmana el Servei de Vigilància Epidemiològica de la sub-
direcció regional de l'ASPCAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
D'aquests, 19 enquestadors i 2 tècnics referents estaran ubicats als serveis territorials de
Salut de l'Av. Maria Cristina de la ciutat de Tarragona i 5 enquestadors i 1 tècnic referent
a l'edifici corporatiu de la Generalitat a Tortosa. Tots aquests professionals han rebut
una formació teòrica i pràctica específica per poder fer la seva feina amb la màxima
efectivitat. Cobriran una franja horària que va des de les 7:30 a les 21:30 tots els dies de
la setmana, inclosos festius i caps de setmana.
En l'estudi de les malalties infeccioses, com és el cas de la covid-19, és molt important,
detectar de forma ràpida els casos positius, així com determinar les possibles fonts de
contagi per tallar les cadenes de transmissió de la malaltia que poden donar lloc a una
disseminació descontrolada de la infecció entre la comunitat.
La funció d'aquests nous professionals es fer les enquestes epidemiològiques a totes les
persones que tenen un diagnòstic positiu a la covid-19. Enquestes que es fan de forma
telefònica, a través d'una conversa estructurada i seguint un protocol delegat que
defineix quines preguntes s'han de fer, com s'han de fer i com s'han de recollir les
respostes. En tractar-se d'informació sobre salut, totes les dades facilitades per la
persona enquestada són considerades confidencials.
Amb la realització de les enquestes es recullen les dades rellevants sobre aspectes clínics,
factors de risc, contactes estrets i possibles llocs de contagi o variables socials i laborals
que ajudin a detectar situacions de risc que poden originar brots. També es detecten
necessitats socials que requereixin de suport addicional per fer els aïllaments i/o
quarantenes de forma correcte.
Aquest model que s'està experimentant ara amb la covd-19, podrà ser emprat també
més endavant per altres malalties infeccioses.