11/26/2020

L'INCASÒL ven dues parcel·les del sector industrial Vall de Vinyes de Batea i assoleix el 50% de la seva ocupació

L'Institut Català del Sòl, INCASÒL, ha venut dues parcel·les del sector d'activitats econòmiques Vall de Vinyes de Batea (Terra Alta). Els terrenys sumen una superfície global de 900 m2 de superfície i un preu de venda de 39.096 euros.

Amb aquestes noves adquisicions, l'ocupació del sector Vall de Vinyes arriba al 50%, el que consolida la tendència iniciada fa un parell d'anys, generant nous llocs de treball i ajudant al reequilibri territorial de la comarca de la Terra Alta.

L'empresa Instal·lacions Rams, que ja compta amb terrenys en aquest sector, ha adquirit la parcel·la número 7 per ampliar les seves instal·lacions actuals. La parcel·la 4, per la seva banda, ha estat adquirida per a destinar-la a magatzem agrícola.

El sector Vall de Vinyes es troba al sud-oest del nucli urbà de Batea, en uns terrenys situats entre la vall de Vinyes i la vall del Pi de Bautista. Limita a l'est amb el camí de la Vall de Vinyes, que porta al cementiri municipal; al sud, amb el cementiri; al nord, amb el camí vell de Caseres; i a l'oest, amb altres parcel·les de sòl no urbanitzable. Actualment l'INCASÒL té disponibles 5 parcel·les d'entre 600 i 8.000 m2.