11/03/2020

LaRegió Sanitària Terres de l’Ebre crea un gabinet de crisi per ala gestió diària de la COVID19 en la situació actual

La situació epidemiològica i l'estat de les dades d'ingressos i disponibilitat de llits a la Regió Sanitària Terres de l'Ebre ha dut a la creació d'un gabinet de crisi per a la gestió de la pandèmia de la COVID19 en la situació actual.


Aquest gabinet de crisi el configuren membres de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la direcció de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i la direcció de l'àrea de serveis assistencials del CatSalut. El gabinet de crisi es reunirà diàriament per tal de gestionar i prendre decisions pel que fa als recursos assistencials, fluxos entre els diferents recursos així com aquelles mesures que siguin necessàries per tal de fer front a la nova realitat seguint l'estratègia consensuada al Pla de Contingència Territorial.


Aquest gabinet de crisi es nodreix de l'experiència prèvia d'altres territoris de Catalunya.


Situació d'ingressos i professionals


Actualment, als dispositius de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre hi ha 16 pacients covid positius a la UCI de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, 22 positius ingressats a planta; 6 ingressats a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre; 20 positius a l'Hospital Comarcal d'Amposta i 17 positius a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús.


Pel que fa a l'afectació que actualment té la pandèmia als professionals dels diferents centres hospitalaris de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, actualment hi ha 70 covid positiu i 89 en aïllament.