11/12/2020

El Departament d'Agricultura indemnitza amb prop de mig milió d'euros 42 agricultors amb plantacions de fruiters afectades pel virus de la sharka a les Terres de l'Ebre


Vista la situació fitosanitària actual d'aquesta plaga, que afecta greument els fruiters de pinyol de determinats municipis de les Terres de l'Ebre, cal prendre mesures de prevenció i lluita en contra. És per aquest motiu que, a més de les prospeccions intensives i les mesures de lluita basades en l'arrencada de les plantacions afectades, el Departament d'Agricultura concedeix ajuts als agricultors a qui s'hagi obligat a arrencar i destruir plantacions de presseguer i nectarina afectades pel virus de la sharka M, destinats a subvencionar la implantació de cultius no hostes d'aquesta malaltia. Aquests ajuts per a les parcel·les obligades a arrencar els anys 2019 i 2020 han estat sol·licitats per 19 agricultors i l'import concedit pujarà a 79.000 €.  Aquesta ajuda pretén continuar els pròxims anys a la zona com a mesura per evitar la propagació d'aquest virus.El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha ordenat el pagament de 473.281 € als agricultors afectats pel virus de la sharka M a les Terres de l'Ebre. Es tracta d'indemnitzacions per a l'arrencada de plantacions de presseguer i nectariner afectades pel virus durant aquest darrer estiu. Les prospeccions de camp, les han fetes personal tècnic del Servei de Sanitat Vegetal amb la col·laboració de l'Agrupació de Defensa Vegetal de la zona afectada .

S'incrementa l'import de les ajudes a les Agrupacions de Defensa Vegetal

Per millorar la sanitat vegetal a Catalunya i fomentar la gestió integrada de plagues, el Departament d'Agricultura augmentarà també el pròxim any 2021 les ajudes a les Agrupacions de Defensa Vegetal. Les subvencions, que enguany han pujat a 1.800.000 €, augmentaran per a les actuacions de l'any 2021 a 1.900.000 €, destinades a les 120 ADV de què disposem actualment a Catalunya. Pròximament, es publicarà la nova ordre de bases d'aquests ajuts.

Les ADV col·laboren amb el Servei de Sanitat Vegetal del DARP en el desplegament del Pla anual de vigilància de plagues, principalment de les considerades prioritàries i que requereixen un seguiment específic programat com ara el foc bacterià, el virus de la sharka dels fruiters o la flavescència daurada de la vinya, i també d'aquelles plagues que, tot i no haver-se detectat a Catalunya, requereixen un estat d'alerta especial com ara els bacteris Xylella fastidiosa i l'HLB dels cítrics, i d'altres en procés de propagació com el bernat marbrejat (Halyomorpha halys).

També col·laboren amb les Estacions d'Avisos en el seguiment de les diferents plagues i malalties i per esbrinar els moments més idonis d'aplicació dels tractaments fitosanitaris. El foment de les ADV és, per aquest motiu, una de les prioritats del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en matèria de sanitat vegetal.