11/24/2020

El Consell Comarcal del Montsià edita unaguia d’estil de llenguatge inclusiu i nosexista

La guia d'estil pretén ser un instrument que contribueixi a l'ús de termes i expressions lliures de sexisme L'ens aposta per fer efectiva la plena igualtat entre homes i dones. Amb l'edició d'aquesta guia es dota tant el personal de les administracions públiques com la ciutadania en general, de recursos i eines perquè l'ús del llenguatge no suposi discriminacions per raó de gènere. La guia aborda totes les formes de comunicació, és per això que trobem indicacions referents a l'expressió escrita, oral, visual i, fins i tot, en l'àmbit de la comunicació digital. El document s'acompanya d'exemples visuals que en faciliten la comprensió. Així mateix, s'hi troben exemples de documentació administrativa adaptada a la realitat, lliure d'estereotips. Aquesta eina, que compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, està a disposició de totes les persones interessades, tant en format digital a la pàgina web del Consell Comarcal www.montsia.cat com a les dependències dels ajuntaments de la comarca del Montsià. La consellera de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat i LGBTI, Sònia Tomàs, ha reconegut que "amb la publicació d'aquest document, el Consell Comarcal del Montsià fa un pas més per a la consecució de la igualtat real entre homes i dones, i per acabar amb la xacra que suposa el masclisme."