11/10/2020

Cessió del 'Josepets' de Tortosa


L'Ajuntament de Tortosa i la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans han formalitzat l'acord que permetrà que l'antic col·legi de Sant Josep, al barri del Rastre, puga ser usat per la ciutat com un equipament municipal. La cessió de l'antiga escola es fa de manera gratuïta i per un termini inicial de 50 anys, que pot ser prorrogat per períodes de 20 anys fins al topall dels 90 anys que preveu la legislació. Este matí, l'alcaldessa, Meritxell Roigé, juntament amb representants de la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans, i membres de l'entitat Amics dels Josepets han visualitzat l'acord al davant de l'antic col·legi. L'alcaldessa ha subratllat que la cessió gratuïta de l'usdefruit suposarà una oportunitat per potenciar l'activitat al barri del Rastre, fent que l'equipament puga ser utilitzat per a usos socials, culturals i esportius, com recull el document. Roigé ha apuntat que, a més de poder mantindre els actuals usos com a menjador social i de magatzem de recollida d'aliments de Càritas. A la vegada, ha apuntat que la voluntat municipal és fer un projecte que incloga l'aprofitament de part del complex com a equipament esportiu, una opció que permetrà assolir un doble objectiu: "d'una banda donarà resposta a l'elevada demanda d'equipaments esportius que tenim a la ciutat, amb molts clubs i molta activitat esportiva, però sobretot suposarà una oportunitat per donar més vida al barri del Rastre i al centre històric, portant-hi gent i famílies durant tota la setmana", ha remarcat. Una opció que ha subratllat el secretari general de la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans, Don Florencio Abajo, tot recordant el paper que el beat tortosí mossèn Domingo Sol, fundador de l'escola i de la congregació religiosa, va voler donar a l'equipament: "amb este projecte tornarem a escoltar els crits i veure l'activitat de la gent jove mentre se'n potencia la formació. Però també contribuirem a la recuperació de la vida d'un barri que tots els sacerdots que han passat per la congregació coneixen molt bé", ha apuntat. Don Florencio Abajo ha remarcat l'estima que la Germandat té cap a Tortosa, lloc on va nàixer el Beat Sol, on es va ordenar sacerdot, on va desenvolupar la seua activitat, on va morir i on reposen les relíquies. Des que es va anunciar l'acord entre la ciutat i els Sacerdots Operaris, l'Ajuntament ha treballat per delimitar la superfície que ocupa l'antic col·legi per poder-ne formalitzar la cessió. A la vegada, el consistori ha dut a terme l'expropiació d'una altra propietat privada adjacent que completa els terrenys. Com a resultat, s'han agrupat les nou finques existents a l'equipament en una de sola. En total, més de 21.000 metres quadrats de superfície integrats per diversos edificis, alguns dels quals estan en estat de ruïna pel pas del temps i la inactivitat. El projecte també preveu que una part de les instal·lacions puga ser utilitzada per l'entitat Amics dels Josepets, que manté viva la memòria del centre educatiu i de l'activitat vinculada amb la Germandat dels Sacerdots Operaris. Tortosa, Terres de l'Ebre, 10 de novembre del 2020