11/16/2020

Aprovada la descatalogació del monument a la Batalla de l'Ebre, a Tortosa

La Comissió d'urbanisme de les Terres de l'Ebre aprova modificar el planejament municipal de Tortosa per eliminar la seva fitxa del Catàleg de monuments històrics i artístics de la ciutat

La Comissió territorial d'urbanisme de les Terres de l'Ebre, presidida pel secretari de l'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha aprovat definitivament avui la modificació del planejament urbanístic de Tortosa (Baix Ebre) per descatalogar el monument de la Batalla de l'Ebre, situat enmig del riu Ebre al seu pas per la ciutat.

Amb aquesta modificació, se suprimeix la fitxa 0154, corresponent al monument, del Catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat de Tortosa, que és un document que acompanya el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Segons la documentació tècnica aportada per l'Ajuntament tortosí, el monument ja no es considera Bé Integrant del Patrimoni Cultural Català. Per tant, no s'inclou en cap de les tres categories de protecció incloses a la Llei del Patrimoni cultural català: béns culturals d'interès nacional (BCIN); béns catalogats o béns culturals d'interès local (BCIL), i la resta de béns integrats en l'ampli concepte de patrimoni cultural definit per la llei.

Els informes sectorials competents aportats pel consistori són favorables a la descatalogació. L'informe de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) tampoc conté cap objecció a l'eliminació del monòlit situat en domini hidràulic. Per tant, la Comissió ha considerat que, pel que fa a la legislació urbanística, la proposta de modificació del planejament és admissible.

El monòlit commemoratiu de la Batalla de l'Ebre va ser inaugurat pel dictador Francisco Franco el 1966.