11/10/2020

Actuació al passeig de Joan Moreira de Tortosa


  L'àrea de Serveis de lu'Ajuntament de Tortosa ha finalitzat la millora del passeig de Joan Moreira, amb una actuació que ha permès allargar la vorera en un tram on no n'hi havia. Concretament, s'ha habilitat un tram de vorera que completa el tram des de la rotonda al davant del col·legi de les Teresianes fins al pas de vianants de l'avinguda de Lleida que connecta amb el passeig vora el riu. D'esta manera es millora la circulació dels vianants en este punt. L'actuació també ha suposat la substitució de l'enllumenat existent des de la confluència del passeig Moreira i del passeig de Ribera fins a la rotonda del carrer Rosselló. En este tram s'han instal·lat vuit lluminàries noves, que permeten disposar d'una il·luminació més homogènia. Estes lluminàries són de tecnologia LED, amb la qual cosa també es reforça l'eficiència energètica. A la vegada, l'actuació ha permès habilitar passos de vianants a cota zero, al voltant de la rotonda situada al davant del col·legi de les Teresianes. Les obres també han permès regular la circulació de vehicles a l'entrada de l'espai destinat a estacionament a tocar de l'avinguda de Lleida. En este punt s'han instal·lat unes pilones i senyalització vertical que impedeix estacionar vehicles al punt d'entrada, una pràctica que, quan es produïa, provocava dificultats en la resta de turismes per entrar o sortir d'este espai d'aparcament. Cal recordar que l'estiu passat es va dur a terme una actuació de millora del ferm de l'espai destinat a aparcaments, consistent en la instal·lació d'una capa d'impermeabilització que reforça l'estabilitat de la superfície davant els desperfectes que es produïen pel trànsit de vehicles i pels efectes de les tempestes. Tortosa, Terres de l'Ebre, 10 de novembre del 2020