10/22/2020

Unió de Pagesos denuncia que la proposta de la futura PAC dels ministres d’Agricultura de la UE comportarà per a Catalunya una reducció dels ajuts a la renda i un encariment dels costos

Unió de Pagesos considera que les propostes reglamentàries adoptades ahir pels ministres d'Agricultura de la Unió Europea (UE), en el si del Consell de la UE, sobre la futura Política Agrària Comuna (PAC), suposaran retallades a les rendes de la pagesia catalana, ja que comportaran, en primer lloc, la reducció dels ajuts directes, a la vegada que la nova condicionalitat reforçada (bones condicions agràries mediambientals i requisits legals de gestió), i l'obligació de destinar una part significativa (entre el 20% i el 23%) dels ajuts directes anuals als nous ecoesquemes (règims a favor del clima i el medi ambient que només compensen totalment o parcialment els costos addicionals o les pèrdues d'ingressos que comporten).
 
Per al sindicat, la reducció dels ajuts directes i l'increment dels costos de producció no compensats totalment (condicionalitat reforçada i ecoesquemes) només afegiran més competència deslleial al mercat únic vers les importacions de països tercers, ja que pretenen condicionar amb més obligacions en matèria de medi ambient un 40% del conjunt total de fons de la UE que s'hauran d'adreçar a aquest tipus d'accions, uns 125 milions d'euros anuals a Catalunya a partir del 2023. En aquest sentit, dificultaran que la pagesia catalana faci front als reptes de la seguretat alimentària, l'ús sostenible dels recursos i el creixement.
 
Unió de Pagesos considera insuficients les mesures per a les crisis en el mercat que proposen els ministres d'Agricultura de la UE, ja que suposa un clar atemptat a la lliure competència en el mercat únic el fet que l'eina d'estabilització d'ingressos general o sectorial es mantingui en el desenvolupament rural, amb aportació econòmica de la Generalitat i de l'Estat, quan una eina d'aquestes característiques hauria d'estar finançada íntegrament per la UE.
 
La proposta tampoc afronta l'actualització de la normativa sobre competència per dotar a les administracions de mesures més eficaces per evitar, perseguir i sancionar les pràctiques abusives que s'imposen en la cadena alimentària per part dels oligopolis de la distribució i per una part de l'agroindústria. En aquest sentit, s'obvia que l'alimentació, amb una demanda inelàstica, necessita d'una definició de posició de domini acotada i més baixa que la de productes amb demanda elàstica, i definir la venda a pèrdues a la cadena alimentària, que ha d'incorporar en el preu de compra del producte els costos fixos i variables de la comercialització dels aliments.
 
El sindicat recorda que aquest acord és un primer pas necessari per assolir una nova regulació en la PAC, però que el Parlament Europeu (aquesta setmana reunit en plenari adoptarà les seves propostes), com a colegislador a la UE, pot assolir en els debats i treballs (trílegs) amb els ministres d'agricultura de la UE i la Comissió Europea, millores significatives per als avenços limitats que els ministres han incorporat respecte a les propostes de la Comissió Europea del juny del 2018.