10/22/2020

Unió de Pagesos demana que no s’autoritzi cap alliberament voluntari ni comercialització de nous OMG perquè no hi ha mètodes de detecció ni protocols de vigilància establerts


Unió de Pagesos va presentat ahir, 21 d'octubre, un total de 15 esmenes a la proposta de modificació del Reial decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual s'aprova el reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 9/2003, de 25 d'abril, per la que s'estableix el règim jurídic d'utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d'Organismes Modificats Genèticament (OMG).
 
El sindicat demana al Govern de l'Estat que incorpori dins de l'ordenament jurídic estatal dels OMG la sentència de la gran sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 25 de juliol de 2018, que indica que els organismes obtinguts mitjançant tècniques o mètodes de mutagènesi in vitro constitueixen OMG, quedant únicament exclosos de l'àmbit d'aplicació de la Directiva 2001/18/CE, relativa als OMG els organismes obtinguts mitjançant tècniques o mètodes de mutagènesi que s'han utilitzat convencionalment en diversos usos i per als quals es disposa d'una àmplia experiència d'utilització segura.
 
Unió de Pagesos recorda a l'Estat espanyol l'obligació que té de complir aquesta sentència, a fi i efecte de fer complir també la Directiva 2011/18/CE, pel que fa al principi obligat de cautela i a la protecció de la salut humana i del medi ambient a què estan subjectes tots els estats de la Unió Europea (UE) en les autoritzacions d'alliberament voluntari i comercialització d'OMG. Per aquest motiu, Unió de Pagesos demana que no s'autoritzi cap alliberament voluntari ni comercialització de nous OMG (fruit de les noves eines d'edició genètica com la tecnologia CRYSPR/Cas9) ja que no hi ha mètodes de detecció ni protocols de vigilància establerts. Cal tenir en compte que sense aquests requisits no es pot fer una correcta avaluació ni seguiment dels potencials efectes adversos que hi puguin tenir, directa o indirectament, en la salut humana o el medi ambient, les transferències genètiques d'OMG a d'altres organismes, com estableix la Directiva esmentada.
 
El sindicat alerta que permetre l'alliberament voluntari o la comercialització de nous OMG sense mecanismes de detecció ni protocols de vigilància atempta contra el dret de les persones consumidores que volen tenir tota la informació sobre els aliments que consumeixen i, per tant, han de poder conèixer si contenen o han estat contaminats per OMG. A més, posa en una situació de perill inadmissible la producció agrària ecològica a Espanya i a Catalunya; per tant, cal assegurar que els productes certificats com a ecològics per qualsevol dels organismes de certificació i control a l'Estat espanyol i, especialment, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica a Catalunya, garanteixin que no es comercialitza cap producte contaminat pels nous OMG com a ecològic, i sense mètodes de detecció ni protocols de vigilància, és impossible.
 
Unió de Pagesos també demana que, com estableix la norma, que s'equipari el nombre de representants del Ministeri de Consum de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició als del Ministeri d'Agricultura i als del Ministeri de Ciència, en la composició de la Comissió Interministerial d'OMG i en la Comissió Nacional de Bioseguretat.
 
El sindicat defensa que tota la informació per als riscos en el medi ambient i la salut han d'estar disponibles per ser consultats per la societat i proposa adequar les avaluacions de risc a aquesta realitat i disminuir la possibilitat de tenir modificacions genètiques no desitjades i no avaluades en els OMG presents al mercat.