10/05/2020

Unió de Pagesos adverteix que encara s’han de justificar 71 milions dels 210 del Pla de Suport al sector Vitivinícola

Unió de Pagesos adverteix que encara queda per justificar una tercera part dels 210 milions d'euros del Pla de Suport al Sector Vitivinícola d'Espanya (PASVE) quan només falten 15 dies per al tancament de l'exercici, tot i considerant les mesures especials per la covid-19. El sindicat considera que en cas de no justificar-se la totalitat dels 210 milions, la gestió de l'Administració serà nefasta. Per a Unió de Pagesos, els 71 milions s'haguessin hagut de destinar a cobrir més superfície per a la mesura de la verema en verd.

El sindicat recorda que el volum de despesa realitzada al PASVE a finals de setembre era de menys de 53,8 milions d'euros, concentrats sobretot en les mesures de reestructuració de la vinya i prestacions víniques, davant de la menor realització de les línies de promoció i inversions amb motiu de la covid-19.

Aquesta xifra tot just representa el 25% del total, el percentatge més baix d'execució des del 2014, any en què el pla va començar a funcionar, i alerta del risc de perdre diners del PASVE un cop més en aquest exercici, després dels 14,2 milions d'euros desaprofitats el 2019, els 48,9 el 2018 i els 8,4 milions el 2017.

No obstant això, la posada en marxa de les mesures excepcionals per al sector per pal·liar els efectes de la pandèmia, amb la destil·lació de crisi, l'emmagatzematge privat i la verema en verd, haurien de sumar com a mínim 86,6 milions d'euros, ja que del total de 91.600.000 euros que han suposat aquestes línies, 6 milions s'imputen al PASVE de l'exercici 2021.

En aquest sentit, en total, s'hauria assegurat per al Pla 139.300.000 i en restarien 71 per esgotar-se completament, que haurien de gastar-se en els 15 dies d'octubre. Unió de Pagesos considera que segueix existint el risc que l'Estat torni a desaprofitar part dels fons del PASVE, i recorda que amb el límit de pressupost que el Ministeri va fixar per a les mesures especials del Pla per a la covid-19, ha calgut aplicar importants coeficients reductors a les sol·licituds presentades tant en destil·lació de crisi (51,6% per a la de vins DOP i de l'68,5% per a la resta de vi), ajudes a l'emmagatzematge privat (44,3% per al de vins DOP) i verema en verd (43%).