10/01/2020

Manel de la Vega: “ Aquestes mesures són una eina clau per assegurar el relleu generacional a l’agricultura i evitar el despoblament rural”

El desajust estructural entre l'oferta i la demanda ha provocat una crisi de preus en el sector de l'oli d'oliva i l'oliva de taula, amb la conseqüent minva d'ingressos que posa en perill la rendibilitat de les explotacions olivareres i, d'una manera molt especial, a l'olivar tradicional tan arrelat a les Terres de l'Ebre.

Tal com ha explicat el senador Manel de la Vega "el nostre objectiu és combatre aquest dèficit estructural i per aquest motiu proposem desenvolupar un paquet de mesures consensuat amb el sector de l'oli d'oliva i l'oliva de taula i encaminades  a la posada en marxa  d'accions per enfortir el sector i donar estabilitat econòmica als productors que depenen directament del cultiu". De la Vega ha estat ferm defensant que aquestes mesures són necessàries "per tal d'assegurar la pervivència del món rural vinculat a la conservació ambiental".

Les actuacions van dirigides principalment a la consecució d'un sistema d'autoregulació voluntària de la producció per les cooperatives, per tal d'immobilitzar part de la producció  en cas d'excedents per la gestió de crisis, quan sigui necessari, per aconseguir estabilitzar els preus. Un nou etiquetatge que valori la producció de l'oli d'oliva verge extra lligat a l'olivar tradicional i a l'ecològic, i mesures de suport per tal de reduir els costos de producció promocionant  la reestructuració de l'olivar tradicional i la modernització i millora de les explotacions, així com incentivar l'increment de superfície destinada a la producció ecològica.
 
El senador, ha recordat que "és necessari desenvolupar un programa específic de suport al sector de l'oli d'oliva per equilibrar la baixa rendibilitat de les explotacions agrícoles i afrontar els grans reptes que tindrà l'agricultura en els anys vinents".

Per De la Vega, "els i les socialistes creiem fermament que ningú pot quedar enrere, per això treballem des del punt de vista mediambiental i social per assegurar el relleu generacional i evitar el despoblament rural. En aquest sentit la nova PAC 2021-2027 és una eina clau per aconseguir-ho", ha afirmat.