10/15/2020

La Generalitat declara l'Illa de Mar i l'Embut reserves naturals de fauna salvatge

El Diari Oficial de la Generalitat publica avui la declaració de dues noves reserves naturals de fauna salvatge. Concretament, la de l'Illa de Mar, al terme municipal de Deltebre, i la de l'Embut, a Amposta. La primera abasta una superfície de 55 hectàrees, i se situa íntegrament dins d'espais de la Xarxa Natura 2000  i parcialment dins del Parc Natural del Delta de l'Ebre (45% aproximadament).

D'altra banda, la reserva de l'aiguamoll de l'Embut ocupa 88 hectàrees i està parcialment (1/3 aproximadament) dins de Xarxa Natura 2000.

Es tracta de dues zones humides, d'acord amb la convenció internacional coneguda com el Conveni de Ramsar, que determina com a zones humides aquelles àrees restaurades que presenten vegetació i fauna pròpies d'aquests ambients. En aquest cas són dos aiguamolls recuperats sobre antics arrossars per millorar la qualitat de les aigües dels dos hemideltes i les seves badies. La seva situació i singularitat, amb abundant vegetació helofítica i subaquàtica, ha atret un nombre important d'espècies protegides com ara dormidors d'arpelles (Circus aeruginosus) i capós reials (Plegadis falcinellus), colònies de cria d'ardeides (Bubulcus ibis, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Ardea alba, Ardeola ralloides) o també capons reials (Plegadis falcinellus) i fumarells carablancs (Chlidonias hybrida). També ha afavorit la presència regular d'espècies en perill d'extinció com el morell xocolater (Aythya nyroca), el xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris) o l'ànec capblanc (Oxyura leucocephala) i el bitó (Botaurus stellaris). Ambdues zones constitueixen una important àrea de refugi per als ocells migratoris i acullen dormidors de centenars de milers d'espècies protegides.