10/19/2020

JuntsxAmpostapresenta l’ordenança per aplicar el “qui més recicla menyspaga”


JuntsxAmposta presenta a l'Ajuntament d'Amposta la modificació de l'ordenança 14 per aplicar la filosofia del seu programa polític 'qui més recicla menys paga' tant a nivell familiar com a nivell empresarial o comercial.


JuntsxAmposta proposa que es rebaixi un 20% a aquelles famílies que declarin que reciclen i tenen l'espai preparat per reciclar. També, una rebaixa important per aquelles famílies que, complint la primera condició, a més, facin ús de la deixalleria almenys 3 vegades a l'any. Aquestes famílies es podrien beneficiar d'un 20% més de rebaixa de l'impost de la brossa.


També proposem, a nivell rústic, si es pot autocompostar, i es compleixen les altres dos condicions, la rebaixa total podrà ser del 50%.


A nivell empresarial i comercial, l'actual ordenança no contempla massa sectors, o bé són locals comercials o bé són grans superfícies. Això fa difícil la distinció entre aquells que, per exemple, només generen paper, com poden ser les oficines o local comercials que no venen aliments, i tallers de vehicles, que generen olis i residus de pintures. Un gran ventall que en l'ordenança proposada està reflectit i preparat per tot tipus d'instal·lacions.


La rebaixa en el sector de l'hosteleria o del comerç, al detall i a l'engròs, ve de la participació a qualsevol programa de prevenció del malbaratament alimentari i la reducció serà d'un import aproximadament d'un 33%.


Un altre tema important és la rebaixa per a aquelles empreses que estan obligades a destruir documents que es podrà estalviar la taxa de recollida de paper i cartró només amb el certificat de l'empresa de destrucció.


El govern de ERC presenta una proposta adaptada de l'empresa Ecoembes. Una proposta tecnològica per gamificar la recollida selectiva de manera social. Ens agrada precisament perquè al pròxim ple anàvem a presentar una moció per gamificar amb un producte tecnològic la recollida selectiva i rebaixar encara més la taxa de recollida. Vista la proposta del govern, desestimem presentar-la i aplaudim la iniciativa. Però el que tenim clar que ara és moment de rebaixar taxes i impostos a un ciutadania que ha patit molt durant els últims mesos.