10/29/2020

Elspressupostos generals de L’Estat destinen a la província de Tarragona 411 M€ en infraestructures més importants partides en inversió social

Els pressupostos generals de l'Estat destinen a la província de Tarragona 411 milions de euros per a millores en les infraestructures. A banda, cal destacar tota la inversió social que els detallem a continuació. El subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, destaca que aquests són uns pressupostos principalment socials, centrats en la recuperació econòmica i social després de la crisi provocada pel COVID19, i en la que destaca la voluntat del Govern d'Espanya de no deixar ningú enrere.  


Pel que fa a les mesures socials, aquestes són:


La revalorització de les pensions contributives segons l'IPC (+0.9%), de la que en seran beneficiaris 170.000 persones en tota la província.


Les pensions no contributives augmenten un 1.8%, amb una inversió de gairebé 47M€ i uns beneficiaris per damunt de les 8000 persones a Tarragona.


Pel que fa a les prestacions per naixement o cura de menors rebran 542 milions d'euros a Catalunya i els beneficiaris de les prestacions familiars per menors a càrrec o amb minusvàlua rebran 192 milions d'euros.


Pel que fa a la dependència, Catalunya rebrà 600 milions d'euros més i s'arribarà als 2354M€, a Tarragona els beneficiaris actuals superen els 20.000.


S'iguala el permís de paternitat amb el de maternitat, passant de 12 a 16 setmanes, d'aquesta forma es beneficiarà a aproximadament uns 4000 pares i mares de Tarragona.


També es fa una aposta per la igualtat d'oportunitats a l'educació, incrementant les beques en uns 30M€ a la província, beneficiant a uns 12.000 estudiants.


L'atenció als menors estrangers no acompanyats arribarà fins als 4,5M€ i afavorint a 1.900 menors a Catalunya.


Es manté la cotització a la Seguretat Social de les persones cuidadores que va aprovar aquest govern i que suposa una despesa de 20M€ per a Catalunya.


Per afavorir la incorporació de joves al mercat laboral, es destinaran uns 11M€ a Tarragona per afavorir a aproximadament uns 11.000 joves de la província.


També es destinaran 61M€ en formació professional i ocupació per a Catalunya.


Per últim s'incrementa el pressupost transferit als ajuntaments per a la lluita contra la violència de gènere, i arribarà a 25M€ i 23.000 beneficiaris.


Respecte a les infraestructures, les dades són les següents:

La inversió total a Catalunya arriba fins als 2.239,28M€, dels quals prop de 411M€ es destinen a la província, el que suposa un 18.4% del total de la inversió.

El MITMA i les seves empreses públiques (ADIF/RENFE/ENAIRE) inverteix al voltant de 390 M€ a la província en diverses actuacions que els detallem a continuació. El MITECO invertirà uns 430.000€ en la millora i conservació de les platges i la lluita contra la regressió. El Ministeri de Cultura inverteix 930.000 euros en la Necròpoli i el MNAT.

MINISTERIO DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

EMPRESA

DESPESA

MITMA (DG carreteres)

24.200.000€

Port de Tarragona

50.995.000€

ENAIRE

3.028.000€

ADIF

114.885.000€

FERROVIARIO

200.000€

ADIF ALTA VELOCIDAD

170.162.000€

RENFE

19.482.000€

TOTAL

382.952.000€

La Direcció General de Carreteres invertirà un total de 24.2 M€ a la província de Tarragona en diferents actuacions. No estan incloses les partides de manteniment i conservació.


INVERSIÓ

DESPESA

Variant de Gandesa

100.000€

A27 Valls-Montblanc

24.000.000€

A27 Connexió A27/AP2

100.000€


El Port de Tarragona rebrà una inversió de gairebé 51M€, el que suposa un augment del 51.5% respecte als PGE del 2019 (que va ser de 24.7M€). Les principals inversions:

INVERSIÓ

DESPESA

Zona d'Activitat Logística

4.667.000€

Moll de Balears

19.984.000€

Accessibilitat ferroviària

5.200.000€

ENAIRE invertirà un total de 3.028 M€ a la província.


INVERSIÓ

DESPESA

Nova terminal embarcament i adaptació terminal de Reus

113.000€

Seguretat de persones i instal·lacions de Reus

1.519.000€

ADIF incrementa la seva inversió a la província, arribant fins a gairebé 115M€ (+22.2% dels PGE 2019). El gruix de la inversió és de nou per al Corredor Mediterrani i per a les rodalies.

INVERSIÓ

DESPESA

Rodalies Catalunya

36.124.000€

Corredor Mediterrani (Vila-seca – Castellbisbal)

60.515.000€

Rodalies i Mobilitat Urbana

15.609.000€

Xarxa TENT-T

1.913.000€

ADIF Alta Velocitat farà una despesa de 170M€ a la província, centrat principalment en el tram entre Vandellòs i València, però també al tram Tarragona-Vandellòs.


INVERSIÓ

DESPESA

Tarragona-Vandellòs

10.843.000€

Vandellòs-València

142.710.000€

Corredors TENT-T

15.718.000€

El grup RENFE farà una despesa de 19.4M€ a Tarragona, centrat principalment en la compra de material. Principals inversions:


INVERSIÓ

DESPESA

Pla de compra de material

4.212.000€

Grans reparacions

4.520.000€

Altres inversions ferroviàries


INVERSIÓ

DESPESA

Recuperació de la línia Reus-Roda

200.000 €MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

El MITECO i les seves empreses públiques (ENRESA/ACUAMED), invertirà gairebé 4.6M€ en la província de Tarragona:


EMPRESA

DESPESA

MITECO

430.000€

ACUAMED

1.118.000€

ENRESA

3.050.000€

TOTAL

4.598.000€

El MITECO invertirà uns 430.000€ en la millora i conservació de les platges i la lluita contra la regressió. Inversions:


INVERSIÓ

DESPESA

Regressió de la Costa

230.000€

Recuperació de sistemes litorals

100.000€

Ús públic de la costa

100.000€


ACUAMED invertirà un total de 1.18M€ a la província.


INVERSIÓ

DESPESA

Descontaminació del pantà de Flix

1.038.000€

EDAR Ulldemolins

80.000€


ENRESA farà una inversió a la província que suposarà una despesa de 3.05M€, que principalment es destinen al sistema d'emmagatzematge de la CN Ascó. Inversions:


INVERSIÓ

DESPESA

Emmagatzematge CN Ascó

2.921.000€

Clausura CN Vandellòs I

24.000€

Clausura CN Vandellòs I

80.000€

MINISTERI DE CULTURA


DESCRIPCIÓ

DESPESA

MNAT - Climatització

900.000 €

Necròpolis TGN

30.000 €