10/13/2020

Elcribratge realitzat a 365 treballadors de PADESA la passada setmanadetecta 30 positius asimptomàtics dels quals 16 són infecciópassada

Les proves realitzades als treballadors de l'escorxador de Roquetes la passada setmana, el dilluns 5 i el dimarts 6 d'octubre, van donar un resultat de 30 casos positius. Després de fer els cribratges i les proves serològiques s'han confirmat 14 casos positius actius i 16 amb la malaltia passada.


El cribratge es va realitzar a persones que havien estat negatives per PCR en proves anteriors. La col·laboració entre els tècnics de Salut Pública i els serveis de prevenció de riscos laborals de l'empresa ha suposat acordar mesures com la realització de cribratges periòdics per part de l'empresa, la intensificació de mesures de protecció sobretot a les àrees de descans i als transport, així com l'augment de la ventilació en diferents zones.


Setmanalment, responsables de l'empresa i de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, realitzen trobades per analitzar el moment en què es troba l'evolució d'aquest brot i la implementació de les diferents mesures a seguir. A més, des de l'empresa s'ha conscienciat als treballadors de les mesures de protecció i sensibilització mitjançant la incorporació de mediadors.