10/16/2020

El pla de gestió de l'aigua de Catalunya vigent, avalat per una sentència del TSJC que desestima el recurs del govern d'Aragó

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs presentat pel govern d'Aragó contra el Pla de gestió de l'aigua i el seu Programa de mesures per al període 2016-2021. Mitjançant la sentència 4.050 del 13 d'octubre de 2020, el tribunal conclou que la competència de la Generalitat de Catalunya per aprovar plans hidrològics a les conques internes està fora de tot dubte (emparada a l'article 117.1.b de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i 18 del Text refós de la Llei d'Aigües), sense haver envaït competències de cap altre organisme.  

La sentència assegura, a més, que la tramitació de la planificació hidrològica catalana ha estat correcta, seguint tots els procediments establerts.

Pel que fa a la disponibilitat dels recursos hídrics i davant la consideració del govern d'Aragó d'una extralimitació de competències, el TSJC considera que el Pla es limita als recursos disponibles a les conques internes, sense cap tipus d'interferència amb les previsions del pla de gestió de l'Ebre.

La sentència també estima que no hi ha una extralimitació territorial de les competències de la Generalitat de Catalunya en relació amb les rieres costaneres que conformen una porció de terreny al Montsià i que formen part de l'àmbit de les conques internes.