10/13/2020

El Govern dona llum verda a la reordenació dels consorcis comarcals de serveis ambientals a les comarques de Terres de l’Ebre

El Govern ha donat el vistiplau a la liquidació del Consorci de Serveis Agroalimentaris del Baix Ebre i Montsià (CODE) i, al mateix temps, ha ratificat l'acord pres per l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) de setembre del 2018, a través del qual la Generalitat hi estava representada. La liquidació d'aquest ens també comporta la creació del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE). L'objectiu és reordenar els consorcis comarcals de serveis ambientals a les comarques de les Terres de l'Ebre, aprofitar sinergies i apostar per la simplificació administrativa.

 

D'acord amb el text aprovat avui, el CODE es donarà per extingit jurídicament un cop es presentin els comptes finals i l'acta de liquidació del consorci davant el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

 

El CODE, que va ser creat al 1992 pels consells comarcals del Montsià i el Baix Ebre per resoldre la problemàtica del mosquit del Delta de l'Ebre, va anar evolucionant al llarg dels anys fins a convertir-se en l'instrument tècnic des del qual se sustentaven les actuacions en salubritat pública, la gestió dels residus i de les aigües residuals, l'eficiència energètica i la gestió de determinats aspectes del paisatge i de l'entorn natural d'aquestes comarques, entre d'altres àmbits d'actuació.

 

Per la seva banda, el COPATE va néixer l'any 2014 amb la voluntat de donar continuïtat i consolidar les accions que els consells comarcals de les Terres de l'Ebre havien desenvolupat durant els darrers 25 anys, accions encaminades a dotar de contingut i d'escala econòmica i tècnica suficient les competències locals en matèria ambiental.

 

Així, el COPATE ha sorgit de la fusió de cinc consorcis preexistents a les Terres de l'Ebre: el Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià (CODE), el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Comarca del Montsià, el Consorci per a la gestió dels Residus de la comarca del Baix Ebre (ReBé), el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut i el Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals de la comarca del Montsià (CENAM).

 

Gràcies a la creació del COPATE s'han pogut simplificar estructures i tràmits administratius, compartir sinèrgies i economies d'escala, i focalitzar els recursos cap a la prestació d'uns serveis de qualitat, més eficients i amb un menor cost econòmic.