10/17/2020

El Departament d'Agricultura publica la sisena convocatòria per a la diversificació econòmica de les zones rurals Leader 2014-2020 per un import de 7,6 milions d'euros

Amb aquests ajuts i en les cinc convocatòries anteriors, el Departament ha concedit ajut a 1.143 projectes, amb un import total d'ajut de 38,3 milions d'euros, generant una inversió de 135,5 milions d'euros en els territoris rurals Leader de Catalunya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat avui, dia 16 d'octubre, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de la operació 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, corresponents a l'any 2020, prèvia publicació de les bases reguladores al DOGC el passat 29 de setembre. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2020.

L'objectiu principal d'aquests ajuts és fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves; i estan adreçats fonamentalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pymes, el foment d'activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta sisena convocatòria 2014-2020, per un import total de 7.666.666 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros per a l'any 2022, la qual cosa suposa el 57% del finançament d'aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del FEADER, el que representa el 43% del finançament.