10/30/2020

Comunicat de Treball, Afers Socials i Famílies sobre dades d'Expedients de Regulació Temporal presentats a Catalunya

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa que entre el dia 23 i el 28 d'octubre s'han registrat a Catalunya 9.771 expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afecten un total de 68.350 persones treballadores.

Aquests expedients els han presentat empreses afectades per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

TIPUS D'EXPEDIENTS:  

Força Major Tradicional i Limitació: 3.104
Força Major Impediment: 6.499
Causes: 168

TOTAL: 9.771

NOMBRE DE PERSONES AFECTADES

Força Major Tradicional i Limitació: 27.602
Força Major Impediment: 37.241
Causes: 3.507

TOTAL: 68.350

PER DEMARCACIONS:

Barcelona: 6.488 exp. 49.880 persones afectades
Girona: 1.330 exp. 7.370 persones afectades
Lleida: 612 exp. 2.370 persones afectades
Tarragona: 1.022 exp. 7.581 persones afectades
Terres de l'Ebre: 319 exp. 1.149 persones afectades