9/16/2020

Unió de Pagesos exigeix a les administracions catalana, estatal i europea que incorporin els nous OMG en els programes de vigilància i control corresponents


Unió de Pagesos reclama a la Comissió Catalana de Bioseguretat, al Consell Interministerial d'Organismes Modificats Genèticament de l'Estat, i a la Unió Europea que incorporin els nous Organismes Modificats Genèticament (OMG) en els programes de vigilància i control, després que el 7 de setembre es publiqués el primer treball científic (Revista Foods 2020, 9, 1245, editorial MDPI), per establir un mètode de detecció dels nous OMG, obtinguts a partir de noves tècniques d'edició genètica i per als quals encara no hi ha cap protocol oficial per a la seva detecció.

Actualment, els nous OMG queden fora dels plans de vigilància i control que, a Catalunya, són competència de l'administració catalana. Calen eines per a la seva vigilància i control per tal que no s'importin ni es produeixin a la Unió Europea, sense seguir la normativa corresponent als OMG, ja que, actualment, no estan vigilats ni controlats pels organismes oficials ni l'administració competent.

Per al sindicat, s'ha demostrat que és fals l'argument pseudocientífic utilitzat fins ara per la indústria biotecnològica per justificar que als nous OMG no se'ls pot aplicar la reglamentació europea sobre OMG que diu que "les noves tècniques d'edició genètica – Crispr Cas9 per citar la més famosa y prometedora- no generen modificacions genètiques que es puguin detectar". L'argument del Ministeri i del Departament d'Agricultura sobre el fet que les noves tècniques d'edició genètica no es poden detectar i, per tant, no es possible efectuar-ne la corresponent vigilància i control, no és acceptable, ja que el Parlament Europeu i el Consell Europeu han legislat a favor d'una identificació clara en l'etiquetatge dels aliments i dels pinsos respecte de si s'havien elaborat amb OMG o no, per garantir la llibertat de les persones consumidores a l'hora de triar o no aquests aliments i poder fer un seguiment dels aliments OMG i de les possibles repercussions en la salut humana, animal, i en el medi ambient. Per tant, a diferència del que està passant, no s'hauria hagut d'autoritzar cap alliberament voluntari d'aquests nous OMG en el medi sense disposar abans dels corresponents protocols de detecció per corroborar que no provoquen contaminacions en la flora silvestre o en la cadena alimentària.

Unió de Pagesos denuncia una passivitat política total dels diferents governs d'Europa, de l'Estat i de Catalunya, per la manca d'interès en l'elaboració de protocols adequats i en la generació de coneixement necessari, començant per la capacitat de detectar-los, per garantir el correcte compliment de la normativa comunitària respecte als OMG,  sobre la qual el Tribunal de Justícia Europeu ja va dictaminar el 25 de juliol del 2018 que aquests nous OMG també havien de complir tota la normativa comunitària que ja s'aplica als OMG des del 2003.
 
La pagesia i les persones consumidores, tant si opten per l'agricultura i la ramaderia ecològica com si no, han de poder garantir una alimentació sense OMG, si així ho decideixen lliurement. En aquest sentit, Unió de Pagesos exigeix a les administracions els recursos necessaris per desenvolupar, urgentment, els mètodes i protocols de detecció oficial de nous OMG, i també per aplicar la normativa OMG en el seu conjunt. Els governs català, estatal i europeu no poden defensar els interessos de la indústria biotecnològica en els seus intents de modificar l'aplicació de la normativa europea per eludir les garanties que haurien de complir tots els OMG.