9/04/2020

Territori i Sostenibilitat licita obres de millora de la seguretat viària de la carretera C-12 al seu pas per la EMD de Jesús (Tortosa)

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació, per un import de 918.069,82 euros (IVA inclòs), i un termini d'execució de cinc mesos, de les obres de millora de la seguretat viària de la carretera C-12 al seu pas per la EMD de Jesús (T.M. de Tortosa).

 

En primer lloc, mitjançant  la construcció d'una nova rotonda al principal accés al municipi situat al PK 19+600 de la C-12 i que substituirà la intersecció semaforitzada existent. Aquesta nova rotonda estarà enllumenada, serà de radi exterior 25 m, amb calçada anular de 8,00 m d'ample i vorals de 1,50 m.

 

En segon lloc, mitjançant la millora de la cruïlla existent d'accés al camí dels Masets de Pinyol situat al PK 21+900 de la C-12 al TM de l'EMD de Jesús. Aquesta millora consistirà en la construcció de noves cunyes d'acceleració i desacceleració en aquest punt i la construcció d'un camí paral·lel a la carretera C-12, entre la rotonda situada al PK 21+200 i l'accés esmentat situat al 21+900. Aquest nou tram de camí permetrà canalitzar tot el trànsit local d'accés al camí de Masets de Pinyol des de l'EMD de Jesús en condicions de seguretat viària a través de la intersecció existent situada al PK 21+200 de la C-12.

 

A més de la licitació de l'obra també es liciten els contractes de servei per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres del projecte constructiu i de coordinació de seguretat i salut i la direcció de les obres.

 

La C-12, l'Eix de l'Ebre, comença a Amposta, al Montsià, creua les comarques del Baix Ebre i de la Ribera d'Ebre fins arribar a les comarques de Lleida. Actualment, és una carretera convencional de calçada única amb dos carrils, un per sentit de la circulació en pràcticament tota la seva longitud.

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat, impulsa així, amb aquesta licitació, el pla de millora de la funcionalitat i la seguretat de la C-12 en tota la seva longitud, des d'Amposta fins a Lleida. En aquest pla, l'actuació més rellevant és la transformació d'aquesta carretera de la xarxa bàsica, de 133 quilòmetres de longitud, en un via 2+1, que permet afavorir els avançaments amb seguretat i evitar els xocs frontals, els més greus.

 

Aquest programa d'actuacions inclou obres que comportaran una inversió de 60 MEUR fins al 2025, dividides en diversos trams.