9/25/2020

El ple del Consell Comarcal aprova el Pla de Polítiques de Dones del Baix Ebre 2021-2024

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat avui, per unanimitat, el IV Pla de Polítiques de Dones que serà vigent durant el període 2021-2024. Un document que dona continuïtat a la feina que des de fa anys impulsa el Consell Comarcal i que ha estat consensuat amb les entitats, el Consell Consultiu de Dones del Baix Ebre, els ajuntaments i tècnics comarcals amb l'objectiu de recollir les diferents sensibilitats. "El Pla de Polítiques de Dones és un document viu que contribuirà a transformar en clau de gènere la nostra societat, definint els projectes a desenvolupar i orientant-los a avançar cap a la igualtat efectiva", ha manifestat el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura. El Pla de Polítiques de Dones inclou un pla d'acció que s'estructura en sis eixos: transversalització de les polítiques de dones al Consell Comarcal i els ens locals; canvis culturals que transformen estructures i models patriarcals; participació, reorganització dels treballs i noves polítiques dels temps; qualitat de vida i cohesió social i intervenció integral contra la violència masclista. "Volem crear un marc favorable per tal d'avançar cap a una societat més justa i equilibrada", ha explicat la consellera comarcal de Serveis a les Persones, Laura Fabra. En un altre ordre de coses, el ple comarcal ha aprovat el conveni a signar amb Repsol per a la col·laboració en la prestació del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat restringida o altres necessitats socials, a través del qual l'empresa energètica fa una aportació de 20.000 euros al Consell Comarcal. Es tracta d'un servei que cada vegada té més demanda d'usuaris i la col·laboració de Repsol en garanteix la seua continuïtat. Actualment, 81 persones de la comarca són beneficiàries d'aquest servei i utilitzen una de les tres rutes que s'ofereixen per desplaçar-se als centres ocupacionals o de dia. D'altra banda, el ple ha acordat les bases reguladores del premi comarcal d'Emprenedoria, que reconeix la iniciativa emprenedora i la innovació de les noves empreses del Baix Ebre per contribuir al desenvolupament socioeconòmic del territori i la creació de llocs de treball. També s'han aprovat les bases reguladores del premi de Fotografia de la Gent Gran, que inclou dues categories (absoluta, menors de 65 anys i gent gran, majors de 65 anys). Un altre dels punts de l'ordre del dia del plenari ha estat l'aprovació d'una modificació de crèdit de 221.000 euros, que es finançarà amb nous ingressos per la concessió de subvencions de diferents departaments de la Generalitat i que permetrà la realització d'actuacions que minimitzen l'impacte social i econòmic de la pandèmia de la Covid-19 al Baix Ebre. El ple del Consell Comarcal també ha aprovat un conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a la remodelació de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Tivenys. Un projecte que s'executarà entre el 2021 i el 2022 amb una inversió d'1,1 milions d'euros. En la sessió plenària d'avui ha pres possessió de l'acta de conseller comarcal Ramon Martínez (PSC) en substitució d'Enric Roig. Martínez és regidor a l'Ajuntament de Roquetes. Finalment, el ple ha aprovat, per unanimitat, a proposta de presidència, la moció de l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya per a la suficiència financera dels ens locals. La moció insta el govern de l'Estat i els grups parlamentaris a presentar una proposta, després que el decret llei previst pel govern estatal no hagi prosperat, que reculli les reivindicacions financeres dels ens locals i garanteixi el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000 milions d'euros. També emplaça el govern de l'Estat a flexibilitzar la regla de la despesa i modificar la llei d'estabilitat pressupostària, entre altres mesures.