9/14/2020

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) impulsa un pla nacional per combatre la plaga del cotonet que afecta les plantacions de cítrics

Les més de 8.500 has dedicades al cultiu de cítrics, a les Terres de l'Ebre amb una producció anual estimada de més de 140.000 Tns, podrien acabar atacades per aquesta plaga. Combatre  la plaga del cotonet està entre les principals preocupacions del sector citrícola de les Terres de l'Ebre donat que provoca considerables deformacions al producte el que comporta greus pèrdues econòmiques.

 

"En les diverses reunions mantingudes amb  associacions de productors, i  comercialitzadores de cítrics de les Terres de l'Ebre, al llarg d'aquests tres últims mesos, la lluita eficaç contra la plaga del cotonet  ha estat una de  les  demandes que ens han traslladat". Ha explicat Manel de las Vega membre de la Comissió d'Agricultura del Senat

 

Davant d'aquesta adversitat que pateix tot el sector, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha elaborat, en coordinació amb  les comunitats  autònomes, entre elles Catalunya, un pla d'acció contra la plaga del cotonet de Les Valls (Delottococcus aberiae) que conjuga en un sol document totes les mesures i actuacions per a  la gestió  integrada d'aquesta.  Aquest mes es presentarà al Comitè Fitosanitari Nacional per a l'aprovació i combina tots els sistemes de lluita possibles, donant prioritat als biològics i biotècnics.

 

L'objectiu és per una banda que no es propagui més aquesta plaga, i per l'altra que en els cultius afectats es redueixi la població d'aquesta cotxinilla cotonosa.  D'abans de l'estiu que els tècnics ja estan  treballant per resoldre aquesta situació, cosa que no s'ha pogut aconseguir fins ara amb mesures de lluita exclusivament químiques d'aquí que també sigui necessari el control biològic amb  depredadores  i  parasitoides autoritzats. També s'utilitzaran mesures sanitàries de neteja de les caixes i envasos utilitzats per recollir fruita i en la maquinària i mitjans de transport fins al magatzem i en la roba dels treballadors de les finques infectades per tal d'evitar la seva propagació.

 

"El control de plagues amb mètodes autoritzats és un dels temes en el que el sector es veu més afectat per una competència deslleial amb les exportacions d'altres països de fora de la Comunitat Europea, per això calen controls sanitaris en origen allò que també s'ha compromès el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació". Ha afegit Manel de la Vega.


http://terresebre.socialistes.cat/ca/noticia/l-ministeri-d-agricultura-pesca-i-alimentacio-mapa-impulsa-un-pla-nacional