9/25/2020

El Departament Agricultura convoca 4 M€ en ajuts destinats a compensar les pèrdues de les explotacions vitícoles com a conseqüència de l'afectació de la plaga de míldiu

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat avui els ajuts de minimis destinats a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021 com a conseqüència de l'afectació de la plaga de míldiu. Aquest ajut, amb una dotació de 4 milions d'euros, té caràcter de subvenció per compensar les explotacions que hagin experimentant un decreixement del rendiment mitjà de la declaració de collita del 2020 d'un mínim del 35% respecte a la de la campanya anterior, com a conseqüència de la proliferació del míldiu de la vinya.

Poden sol·licitar l'ajut les persones titulars d'explotacions vitícoles que siguin lliuradores de collita que constin en el Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) i que en el moment de presentar la sol·licitud siguin persones físiques que compleixin amb la condició d'Agricultor/a Professional o persones jurídiques que tinguin la condició d'Explotació Agrària Prioritària (EAP). També poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut les persones joves agricultores que hagin estat beneficiàries d'un ajut a la primera instal·lació de persones joves agricultores de les convocatòries 2018 i 2019 o que hagin presentat una sol·licitud d'ajut per a la convocatòria 2020. Per a aquestes darreres persones beneficiàries, els requisits d'Agricultor/a Professional esdevindrà un compromís a complir en el termini màxim de dos anys des de la data d'establiment efectiu.

Les persones sol·licitants i perceptores han de tenir una explotació inscrita en el Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC), haver presentat la DUN de l'any 2019 i de l'any 2020, haver lliurat collita durant les campanyes 2019-2020 i 2020-2021, disposar de les corresponents declaracions de collita i  haver patit  una reducció mínima d'un 35% en el rendiment mitjà de la declaració de collita de la campanya vigent respecte a la de la campanya 2019-2020 com a conseqüència de l'afectació de la plaga de míldiu.

En els casos de joves que s'han incorporat l'any 2020 o noves explotacions, només s'exigirà la collita de la campanya 2020-2021, i la reducció mínima del 35% es calcularà tenint en compte el rendiment mitjà de la mateixa explotació durant l'any anterior i, en cas que no sigui possible, es farà una comparació amb el rendiment mitjà total de la verema 2019-2020 a tot Catalunya.

La sol·licitud s'haurà de presentar telemàticament i el termini de presentació s'inicia a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució en el DOGC i finalitza 15 dies hàbils després de la publicació.