9/28/2020

Article de la degana del Col.legi d'Advocats i d'Advocade de Tortosa, Marta Martinez i Gellida

HABILITACIÓ DE L'AGOST

La pandèmia derivada de la covid-19 i la nova realitat social han fet que el govern de l'Estat espanyol hagi legislat els últims mesos amb molta assiduïtat per poder coordinar el dret a la salut i el dret de defensa de la ciutadania. Aquesta situació ha creat escenaris totalment desconeguts en el món de l'advocacia, com l'habilitació de la pràctica totalitat del mes d'agost, sense tenir en compte el dret de descans i de conciliació familiar i social de les advocades i advocats.


Cal tenir en compte que les advocades i advocats organitzem la nostra feina en molt bona mesura pendents de les comunicacions judicials que ens arriben o ens poden arribar des dels jutjats i tribunals. Desconeixem quan ens comunicaran alguna resolució judicial, ens requeriran alguna actuació que caldrà dur a terme en un temps relativament curt o ens donaran un termini per presentar un escrit o recurs, per la qual cosa la nostra desconnexió del món laboral depèn, en gran part, de la inhabilitació de dissabtes, diumenges, festius i, sobretot, pel que fa a vacances, del mes d'agost.


La inhabilitació d'aquests dies permet al professional de l'advocacia no estar preocupat per res que afecti a la via judicial, atès que s'interrompen els terminis per presentar escrits, de manera que, a excepció de qüestions d'ordre penal, no es poden notificar resolucions d'ordre civil, laboral o administratiu.


Tanmateix, excepcionalment, enguany, per intentar pal·liar el fet que els jutjats i tribunals havien estat paralitzats, llevat per qüestions de guàrdia penal, durant totes les setmanes que va durar l'estat d'alarma, per part del Ministeri de Justícia es va decidir, en contra del criteri de la resta d'operadors jurídics, habilitar bona part del mes d'agost.


I, un cop transcorregut aquest estrany mes d'agost, el Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa ha fet arribar una enquesta a les seves col·legiades i col·legiats a fi de conèixer l'experiència viscuda durant aquest període.


La conclusió unànime és que aquesta habilitació del mes d'agost no ha servit per a massa cosa, doncs els jutjats no s'han descongestionat de feina, l'endarreriment de les causes processals ha continuat sent una realitat i els serveis mínims a les oficines judicials ha continuat sent el que cada any ha estat durant el mes d'agost.


A diferència de jutjats i tribunals, aturats durant l'estat d'alarma, el professional de l'advocacia ha teletreballat durant tot aquest temps, posant al dia els seus assumptes, majoritàriament encallats, això sí, per la lentitud del sistema judicial, agreujada encara més per la suspensió dels terminis processals durant l'estat d'alarma.


Si el Ministeri de Justícia pensava que la manera de solucionar aquesta precarietat judicial durant l'estat d'alarma es faria habilitant el mes d'agost, cal dir que ha estat del tot desencertat, ja que no ha previst que la immensa majoria dels seus funcionaris farien el seu període vacacional durant aquest mes, deixant els jutjats pràcticament inoperatius, com passa tots els anys.


Contràriament, les advocades i advocats, que no van deixar de treballar durant l'estat d'alarma, s'han vist privats de poder gaudir de les seves vacances, d'estar amb les seva família i, sobretot, de poder desconnectar de la feina durant aquestes setmanes, restant pendents de les possibles notificacions que els hi podien arribar des dels jutjats.


És per això que l'advocacia ebrenca reclama al legislador el respecte que la professió que defensem es mereix, tenint en compte que és indispensable que tots els operadors jurídics puguin gaudir del dret de descans, sense ensurts i notificacions en qualsevol moment, com la resta de professionals que formen part de l'organigrama de l'Administració de Justícia.


I, en aquest sentit, el Col·legi no pot si no manifestar el seu desconcert davant el que prescriu la Disposició Addicional 4ª de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la covid-19 referent als actes de comunicació del Ministeri Fiscal, per la qual es disposa que fins al dia 31 de desembre de 2020 aquest operador jurídic gaudirà de 10 dies naturals de pròrroga per considerar efectuada la notificació de qualsevol acte judicial civil, deixant al marge a l'advocacia, la qual es podria veure en la mateixa mesura beneficiada per poder preparar els seus escrits i organitzar la seva tasca.


Per tot això, davant la desconsideració i menyspreu que venim constatant des de fa temps cap a la nostra professió, el Col·legi de Tortosa vol reivindicar el paper de les nostres advocades i advocats com a part imprescindible del sistema jurídic sense els quals aquest no pot funcionar i és que, en definitiva, sense advocades i advocats no hi ha justícia.