9/21/2020

Actualització d'incidències de Covid-19 als centres educatius

El 96% de centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament. A data d'avui, hi ha 303 grups confinats en 218 centres educatius dels diferents territoris a causa del coronavirus.

S'ha confinat la llar d'infants municipal de Can Dragó, que s'afegeix a la llar d'infants Petit Montessori (antiga llar d'infants Tintín) i  l'Escola bressol municipal de Gràcia.

El nombre de grups confinats en funció de la tipologia de centre és la següent:

Llar d'infants privades: 6
Llar d'infants municipals: 43
Escoles de 2n cicle d'infantil i primària: 104
Instituts d'ESO, Batxillerat i FP: 71
Escola d'ensenyaments artístics superiors: 1
Instituts Escola: 6
Centres privats concertats: 60
Centres privats: 10
Centres d'educació especial: 2