7/27/2020

Unió de Pagesos insisteix en què les properes campanyes agràries s’han de continuar gestionant sobre la base de la contractació de proximitat i la seguretat

Davant les imminents campanyes en zones productores de raïm, de fruita més tardana i, finalment, del cítric, i com ja plantejava el sindicat a final de març i a principi d'abril, la seguretat i la contractació de proximitat han de ser factors clau en la gestió de les campanyes agràries ateses les circumstàncies ocasionades per la crisi de la covid-19. Unió de Pagesos recorda —com ja feia públic fa uns mesos, i com havia proposat a les administracions competents— que el fet de prioritzar el model de contractació de proximitat ofereix oportunitats laborals a les persones que resideixen en el territori, evita desplaçaments llargs, minimitza la necessitat d'allotjament i ordena la circulació de persones en el territori.
 
El sindicat considera que en aquests moments és imprescindible una major implicació de les administracions competents en la gestió i el control sanitari de totes aquelles persones treballadores que participaran en les properes campanyes agràries, tant a les zones de verema, com a les de fruita més tardana, com ara a Girona, especialment quan sigui necessària la residència en allotjaments. Unió de Pagesos demana corresponsabilitat a l'administració, establint i fent-se càrrec d'un sistema obligatori de test de detecció de la covid-19, que doni més seguretat sanitària al sector productor i a les zones i poblacions rurals on es desenvolupa el treball de la collita. Insisteix també que és imprescindible que no hi hagi mobilitat sense un contracte de feina garantit.
 
Igualment, Unió de Pagesos també vol corresponsabilitzar als empresaris i treballadors mitjançant un protocol extraordinari per a la gestió de l'actual  campanya marcada pel coronavirus. Aquest inclou un qüestionari sobre la salut del treballador i la recomanació per a l'empresari agrari de la conveniència de realitzar proves de test ràpid serològic i proves PCR. A través d'un acord de col·laboració amb una empresa de prevenció de riscos laborals, Unió de Pagesos pretén donar les màximes facilitats per disposar d'aquestes proves. Per altra banda, el sindicat continuarà prioritzant, ocm fins ara, accions de sensibilització i formació per evitar els contagis.
 
Unió de Pagesos ha plantejat sempre un model de campanya de contractació responsable laboralment i socialment, que incentivi, doni garanties de mà d'obra i doni suport a la pagesia que contracta i que alhora respecti els drets de les persones treballadores. Aquest model està organitzat per mitjà d'una borsa de treball de proximitat que ofereix oportunitats laborals a persones residents al nostre país, amb programes d'acollida i de gestió dels allotjaments. La situació d'enguany ha constatat la necessitat de prioritzar més que mai  una borsa de treball amb persones properes a les poblacions on es desenvolupen les diferents campanyes agràries: l'inici de la fruita a les terres de Ponent, la verema a les comarques de Tarragona i Barcelona, i la posterior recollida de la poma a les comarques gironines, mirant de minimitzar els riscos de contagi evitant, en la mesura que sigui possible, desplaçaments i la utilització d'allotjaments comunitaris.
 
El sindicat apel·la de nou a la solidaritat entre la pagesia, com ens consta que s'està produint dia a dia, en aquells casos que per la crisi actual hi hagi explotacions que es puguin trobar en dificultats. El recolzament enter pagesos i pageses propers per ajudar a garantir la recol·lecció de fruit resultat de l'esforç de tot un any és necessari per a la viabilitat i el futur d'un sector essencial al nostre país.
 
La pagesia ha estat fent i farà tots els esforços necessaris per contribuir a evitar contagis però necessita, ara més que mai, que hi hagi una bona coordinació amb l'administració, i que aquesta estigui al costat del sector per afrontar els reptes que planteja la campanya agrària en el marc de l'excepcionalitat sanitària en que vivim.