7/28/2020

Carreteres de l’Estat arranja l’entrada a l’AP-7 a Tortosa-L’Aldea

Segons ens informa la Demarcació de Carreteres de la Direcció General de
Carreteres del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, els dies
28, 29 i 30 de juliol de 2020 de les 7 a les 20:00 hores s'asfaltarà l'antic
peatge d'entrada a l'AP-7 per Tortosa-L'Aldea un cop ja treta la marquesina.
Com saben, amb motiu de la finalització de la concessió administrativa de
l'Autopista de Peatge AP-7, tram Tarragona-Alacant, s'han portat a terme
treballs per eliminar tots els elements dels peatges. Un cop tretes les
marquesines, ara s'asfalta i es millora l'accés.
Per tant, l'accés a la carretera AP-7 Pk 319+200 "Sortida 40 Tortosa-
L'Aldea", quedarà tallat i no es podrà fer els moviment a i des de les
carreteres afectades AP-7, C-42, N-235 i N-340.
Les obres es portaran a terme si ho permet la situació meteorològica i amb la
senyalització corresponent.