6/20/2020

Unió de Pagesos exigeix un canvi d’estratègia al Govern en les mesures d’implantació de les energies renovables

Unió de Pagesos de Catalunya considera que el Govern de la Generalitat no compleix amb el que estableix la Llei 16/2017 del canvi climàtic pel que fa a les mesures que cal adoptar en l'àmbit de les energies renovables, les quals estipulen que s'ha de prioritzar la proximitat de la producció elèctrica d'origen renovable als centres de consum. Lluny d'això, el Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, aprovat el passat novembre, ha provocat una allau de sol·licituds de noves centrals eòliques i solars concentrades en comarques que, majoritàriament, ja compten amb una alta densitat d'aquest tipus d'instal·lacions.
 
Dels 424 nous aerogeneradors previstos, 165 s'ubicarien a l'Ebre, 106 a les comarques de Lleida, 90 a Tarragona i 63 a les comarques centrals; i pel que fa a les 710 noves hectàrees de fotovoltaica: 573 s'emplaçarien a Lleida, 54 a les comarques centrals, 40 a l'Ebre, 41 a Tarragona i 3 a Girona. El sindicat considera que si aquests nous parcs s'acaben instal·lant a les zones ja massificades per aquestes instal·lacions, els serà impossible optar a un model energètic alternatiu, més democràtic, col·laboratiu i implicat en el territori, com preveu la llei de transició energètica que està redactant el Govern català.
 
Per tant, Unió de Pagesos no comparteix el model de concentració de parcs solars i eòlics en sòl no urbanitzable, promogut per les grans empreses energètiques i fons d'inversió, que comporta impactes severs als espais agraris, al medi ambient i al paisatge i greus conseqüències com: afectacions a parcel·les agrícoles que poden restar inutilitzades agrícolament, adequacions dels sobreamples dels camins rurals, afectacions als sistemes de reg, enderrocs de murs de pedra seca, servituds de les línies d'evacuació no soterrades, entre d'altres. En aquest sentit, el sindicat exigeix al Govern i als promotors dels projectes que presentin les anàlisis d'afectacions dels espais agraris, doncs cal atendre adequadament a tots i cadascun dels 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030.
 
El sindicat es reafirma en la necessitat d'avançar en la implantació de les energies renovables però no de qualsevol manera; considera que la transició cap a un model energètic basat en les energies renovables requereix una planificació responsable, en la qual es prioritzi veritablement la proximitat de la producció elèctrica d'origen renovable als centres de consum, amb visió de conjunt, que tingui en compte totes les fonts renovables de producció energètica i que eviti la concentració d'infraestructures en un espai limitat. La implantació d'aquestes energies s'ha de fer amb informació i transparència, amb el màxim de consens, respectant el territori, i amb responsabilitat, per als que ara vivim aquí i per als que vindran.
 
En aquest sentit, el sindicat defensa un model basat en instal·lacions de dimensió més petita, amb un desenvolupament rellevant de l'autoconsum i la generació distributiva, amb la implicació de la gent del territori mitjançant el finançament local i inversions de la ciutadania i que prioritzi la instal·lació de plaques solars, preferentment en els sostres de les edificacions existents i en zones urbanitzades, i que tinguin realitzada la connexió a la xarxa per minimitzar l'impacte sobre el territori de les línies d'evacuació.