6/23/2020

Unió de Pagesos exigeix l‘aplicació de la llei estatal de modernització agrària en els ajuts del Pla Renove de maquinària agrícola

Unió de Pagesos alerta d'una manca de coordinació entre els diferents ministeris competents en maquinària agrícola (Indústria, Agricultura i Interior), que comporta perjudicis innecessaris a l'activitat agrària. Per aquest motiu, el sindicat continuarà exigint que la maquinària fabricada anterior al 2017 s'exceptuï dels requisits d'homologació, una de les diferents línies de treball que ja fa uns anys vam iniciar.
 
Unió de Pagesos denuncia l'enduriment de les condicions per poder circular la maquinària agrícola per una via pública, fins al punt que la maquinària que es considerava un arreu passa a ser considerada un vehicle i, per tant, li demanen els requisits d'un vehicle (inscripció al ROMA, homologació, matriculació, assegurança, ITV). D'altra banda, tipologies de pneumàtics que sempre s'havien usat, ara cal canviar-les perquè no són les homologades. En aquest sentit, el Ministeri d'Indústria, però, no vetlla per assegurar que tota la maquinària que es posa en el mercat compleix amb les homologacions necessàries, i la pagesia es troba entrebancs al cap de 4 o 6 anys, segons la màquina agrícola que tingui, quan ha de passar la ITV.
 
A més, el Ministeri d'Agricultura endureix les condicions per inscriure la maquinària, com regula el nou Reial decret del registre de la maquinaria agrícola, fet que provoca que molta pagesia l'haurà de renovar, però dedica al seu foment un pressupost insuficient, de vuit milions d'euros, i no dona preferència a les explotacions agràries prioritàries, com estableix la Llei de modernització de les explotacions agràries. Davant d'aquesta situació, Unió de Pagesos demana als partits polítics que votin a favor de l'esmena proposada pel sindicat i recollida per algunes formacions de cara al debat de la modificació de la Llei de la cadena alimentària.
 
Pel que fa als ajuts a la maquinària agrícola, el sindicat recorda que és el segon any consecutiu que s'esgoten molt abans d'acabar el període de sol·licituds. Els cinc milions d'euros del 2019 es van exhaurir en un parell de mesos, i els tres milions de la maquinaria del 2020, en un parell de dies. Cal recordar que la convocatòria del 2018 només va incloure la maquinària que s'usa en les fertilitzacions amb purí, noves cisternes i equips de distribució.
 
D'altra banda, Unió de Pagesos denuncia des de fa temps que des de l'enduriment dels requisits de les homologacions en maquinària agrícola el 2017, la pagesia té cada vegada més problemes per poder usar la maquinària que havia fet servir tota la vida, per l'elevat cost que suposa adequar maquinària antiga a les noves condicions d'homologació o perquè tècnicament ja no és homologable.