6/12/2020

Unió de Pagesos estén la mà als caçadors per resoldre la situació davant de l’augment dels imports de les sancions alhora que demana que no aturin l’activitat


Unió de Pagesos es va reunir ahir al vespre amb l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya [Agrupcat] per tractar la problemàtica generada arran de la publicació de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, que ha modificat els imports de les sancions en matèria de caça establert per la Llei espanyola de caça del 1970.

El problema d'augment de les sancions s'agreuja pel fet que en determinades ocasions hi ha una manca de concreció de les infraccions, que poden ser interpretades de manera diferent, fet que aboca el sector cinegètic a una situació insostenible i de falta de seguretat jurídica.

Unió de Pagesos comparteix la preocupació dels caçadors i la necessitat de resoldre la situació ja que la caça és una activitat imprescindible per a la gestió de la fauna salvatge i la prevenció de danys a l'agricultura, per prevenir la transmissió de malalties a la ramaderia, i per evitar accidents de trànsit. En aquest sentit, el sindicat valora que Agrupcat en cap cas ha deixat d'atendre les sol·licituds de la pagesia que pateix danys de fauna i ha emprès les actuacions necessàries.

Per contribuir en la resolució de la problemàtica, Unió de Pagesos es compromet a donar suport a les propostes del col·lectiu de caçadors davant de l'administració d'agricultura i de territori i a treballar per garantir que el Govern hi doni resposta el més aviat possible, en tot cas, abans de l'inici de la temporada de caça 2020-2021.

Per la seva banda, el sindicat prioritzarà el treball en dos sentits. En primer lloc, exigirà al Govern que garanteixi la seguretat jurídica dels caçadors amb una definició concreta i clara de les infraccions: per exemple, la definició de les zones de seguretat i les seves exclusions quan es tracta de camins i pistes forestals, la senyalització correcta de les àrees privades de caça o la definició de gossos sense control fora de l'àrea privada de caça. En segon lloc, demanarà que les competències relatives a la caça i tot allò relacionat amb aquesta activitat, com els gossos de caça, haurien de dependre d'un mateix departament, el d'Agricultura.