6/17/2020

Unió de Pagesos es reuneix amb la Federació Catalana de Caça per defensar una llei catalana de caça davant la problemàtica de l'import de l'augment de les sancions

Unió de Pagesos es va reunir ahir al vespre amb la Federació Catalana de Caça (FCC) per abordar la problemàtica arran de la publicació de la Llei 5/2020, de 29 d'abril, que ha modificat l'import de les sancions del règim sancionador en matèria de caça establert per la Llei de caça de 1970 espanyola. El sindicat comparteix el malestar de la FCC perquè la definició de les infraccions és obsoleta, poden ser interpretades de forma diferent i fa que el sector cinegètic es trobi davant de situacions d'inseguretat jurídica, agreujades ara amb l'increment de l'import de les sancions.
 
Unió de Pagesos demana als departaments d'Agricultura i de Territori que defineixin de forma concreta i clara les infraccions. I el sindicat insisteix en la urgència de treballar —Govern i partits polítics catalans— per aprovar una nova llei de caça, aquesta catalana, adaptada a les necessitats actuals de gestió de la fauna, que pugui resoldre problemàtiques com l'actual.
 
El sindicat defensa que les competències relatives a la caça, i tot allò relacionat amb aquesta activitat, com els gossos de caça, eina de treball essencial d'aquesta activitat, haurien de dependre d'una única conselleria
 
Unió de Pagesos comparteix les preocupació dels caçadors i la necessitat de facilitar la seva activitat, ja que la caça és imprescindible per la gestió de la fauna salvatge i la prevenció de danys a l'agricultura, de transmissió de malalties a la ramaderia i d'accidents de trànsit. En aquest sentit, apel·la a la responsabilitat i el compromís del col·lectiu de caçadors perquè donin resposta als pagesos i ramaders que pateixen danys de fauna.
 
Al mateix temps, Unió de Pagesos continuarà demanant al Govern i al Departament d'Agricultura que destinin els recursos humans i econòmics necessaris per fer front a la gestió de la fauna salvatge per tal d'assolir unes poblacions sostenibles ambientalment i compatibles amb l'activitat agrària