6/07/2020

Unió de Pagesos defensa un model de contractació que sigui responsable socialment


Unió de Pagesos considera que és imprescindible que la gestió de les campanyes agràries es faci sobre la base d'un model de contractació responsable socialment. Cal que la pagesia disposi de la mà d'obra necessària per dur a terme la seva tasca, que és cabdal per garantir l'alimentació de la societat, i cal fer-ho atenent les necessitats de les persones treballadores en les campanyes agràries.
 
El sindicat constata l'esforç que està duent a terme el sector agrari, davant la crisi sanitària ocasionada per la covid-19, per garantir als treballadors els protocols sanitaris de mobilitat i les mesures de prevenció als camps, centrals i allotjaments. Com cada any, i enguany més que mai, la pagesia treballa per minimitzar els riscos laborals durant la campanya.
 
Per a Unió de Pagesos, la gestió de la campanya agrària ha de partir d'una bona planificació de les necessitats de mà d'obra i prioritzar  la contractació de proximitat. A través de la Fundació Pagesos Solidaris, ha establert convenis amb més de 50 entitats públiques i privades per l'establiment d'una  borsa de treball amb persones properes a les poblacions on es desenvolupen les campanyes agràries. Quan la proximitat no és factible, assegura l'organització de  l'arribada, acollida i retorn de les persones treballadores, i en garanteix  l'allotjament en les millors condicions.
 
El sindicat insisteix que és imprescindible evitar la mobilitat sense un contracte de feina garantit, fet que provoca que les persones que no tenen les autoritzacions necessàries no puguin treballar i es creï un problema social a les principals localitats de recol·lecció de la fruita. En aquest sentit, és imprescindible que les administracions competents atenguin les necessitats socials d'aquestes persones, que en moltes ocasions, per manca de documentació, no podran treballar en la campanya.
 
Unió de Pagesos considera imprescindible dotar d'eines a les persones treballadores perquè, tant des del punt de vista formatiu, com en l'assessorament social i laboral, puguin tenir la major estabilitat temporal  a través d'un sistema de concatenació de campanyes,
 
El sindicat gestiona des de fa anys un model que de forma integral dona resposta a les dues necessitats, la de la pagesia i la de les persones temporeres, perquè la contractació sigui responsable socialment. No és acceptable que algunes males praxis posin en qüestió l'esforç de la major part de la pagesia. Aquest model, any rere any, es constata com l'únic sistema viable per gestionar de forma eficient, ordenada i responsable les successives campanyes agràries que es desenvolupen en el nostre país, essent per aquest fet, un referent  a seguir.