6/11/2020

Unió de Pagesos aconsegueix que el Govern estatal aprovi l’aplicació de la verema en verd tot i que considera totalment insuficient el pressupost de 10 milions


Unió de Pagesos ha aconseguit que el Govern estatal aprovi l'aplicació de la verema en verd a l'Estat espanyol per combatre la greu crisi del sector de la vinya, després que avui hagi sortit publicada en el text del Reial decret de mesures extraordinàries per al sector vitivinícola al BOE. Tot i això, considera que el pressupost assignat per dur-la a terme, de 10 milions d'euros per a tota la superfície estatal, és del tot insuficient tenint en compte que la previsió del sindicat per a tot Catalunya se situava en 30 milions.
 
Per tal de fer efectiva aquesta mesura, Unió de Pagesos reclama al Departament d'Agricultura la màxima celeritat perquè sol·liciti al Ministeri abans del 14 de juny, com preveu el Reial decret, que Catalunya s'hi vol acollir. A més, els viticultors, que podrien presentar les sol·licituds fins al 23 de juny, han de conèixer quin serà l'ajut per a cada parcel·la vitícola abans de presentar-les. El Departament d'Agricultura és l'òrgan que ha d'establir quins són els àmbits territorials i quina és la quantia de l'ajut per a cada parcel·la.
 
Unió de Pagesos insisteix, com va demanar a través de les al·legacions, que aquesta mesura ha de finançar-se amb els fons que no s'utilitzin del 2020 de l'actual Pla de suport vitivinícola (PASVE), tenint en compte que el Ministeri no pot aportar-hi fons propis per aquesta mesura però sí per a altres publicades també avui, com la destil·lació de crisi i l'emmagatzematge privat.
 
Per això, ha reclamat reiteradament a l'administració estatal que determini amb urgència els fons disponibles dins del PASVE per poder posar en marxa la verema en verd. Cal recordar que el Departament també va defensar la mesura a petició del sindicat.
 
El sindicat també va defensar en les seves al·legacions al Reial decret que aquesta mesura havia de cobrir totes les sol·licituds que presentin els viticultors, a compte de l'exercici 2020 o del 2021. Per a Unió de Pagesos, la verema en verd és l'única mesura que assegura que l'ajut arribarà directament a la pagesia, i la més eficient per eliminar els excedents del mercat.