6/05/2020

Territori i Sostenibilitat impulsa els projectes de millora de la funcionalitat i la seguretat a l'Eix de l'Ebre (C-12)

El Departament de Territori i Sostenibilitat, ha impulsat els primers projectes que definiran les actuacions del pla de millora de la funcionalitat i la seguretat de la C-12 en tota la seva longitud, des de Lleida fins a Amposta. En aquest pla, l'actuació més rellevant és la transformació d'aquesta carretera de la xarxa bàsica, de 133 quilòmetres de longitud, en un via 2+1, que permet afavorir els avançaments amb seguretat i evitar els xocs frontals, els més greus.

 

Aquest programa d'actuacions inclou obres que comportaran una inversió de 60 MEUR fins al 2025, dividides en diversos trams. Té com a objectiu transformar la C-12 perquè aquesta via estructurant permeti millorar les comunicacions i afavoreixi la competitivitat al territori. Ara, ha iniciat la licitació de la redacció del primer projecte constructiu, corresponent al tram entre Alfés i Lleida, per un import de 185.000 euros i un termini de sis mesos. En els pròxims dies, es licitaran la redacció de dos projectes de transformació d'aquesta carretera a 2+1 en dos trams més, a les Terres de l'Ebre (Amposta- Tortosa i Ginestar – Garcia).

 

La C-12, l'Eix de l'Ebre, comença a Lleida i creua les comarques de la Ribera d'Ebre i del Baix Ebre fins arribar a Amposta, la capital del Montsià. Actualment, és una carretera convencional de calçada única amb dos carrils, un per sentit de la circulació en pràcticament tota la seva longitud. Presenta característiques diverses, amb trams urbans i trams interurbans, i registra una intensitat de trànsit que a les Terres de l'Ebre oscil·la entre els 2.700 vehicles diaris i els 12.600 vehicles dia, en funció de l'àmbit. En la redacció dels projectes que ara s'impulsen es tindran en compte les especificitats, característiques físiques i intensitats de trànsit de cada tram.

 

El sistema 2+1

 

El Pla de millora preveu la transformació de la C-12 per implantar-hi una secció 2+1, que s'executarà per fases. Consisteix en la formació d'un segon carril addicional en un sentit o altre de la circulació, alternadament, i la instal·lació d'una separació física entre sentits. És una solució òptima i econòmicament eficient per a carreteres amb intensitats de trànsit de fins a 25.000 vehicles diaris i té un menor impacte en l'entorn, amb efectes similars sobre la seguretat viària als d'un desdoblament. Aquest model s'ha aplicat amb èxit a països capdavanters en seguretat viària, com Suècia, França o Irlanda. A Catalunya, el Govern està desplegant aquest model des de fa uns anys, amb exemples com el corredor format per la C-55 i la C-58.

 

En general, les actuacions incloses en aquest Pla són:

 

Increment de la seguretat i la fluïdesa del trànsit mitjançant la implantació del 2+1

 

Millora de la geometria dels carrils d'incorporació i de sortida de la via i reordenació accessos

 

Renovació del paviment per un de nou que millori l'adherència i el drenatge i redueixi el soroll produït pel rodament dels vehicles

 

Substitució dels sistemes de contenció als ponts

 

Millora de les interseccions per afavorir la canalització del trànsit i la seguretat

 

Pavimentació de cunetes, que permeten donar un sobreample a la carretera

 

El primer tram que s'ha impulsat correspon al tram de la C-12 entre la cruïlla amb l'L-700 a Alfés i l'accés a l'autopista AP-2 a Lleida, de 8 quilòmetres de longitud. A més de les actuacions d'eixamplament i transformació en una via 2+1 i les millores esmentades, el projecte analitzarà la reordenació de l'accessibilitat dels vials municipals i finques particulars o agrícoles mitjançant vials laterals de servei. Així mateix, s'estudiaran itineraris de vianants i ciclistes.

 

D'altra banda, es preveurà la implantació de tancaments perimetrals per limitar l'accés d'ungulats a les zones on hi hagi risc d'accidents amb aquests animals. També s'analitzarà i inclourà en el projecte les mesures per a protegir i millorar l'estabilitat de talussos i les tasques per a la integració de la infraestructura en l'entorn pel qual transcorre.