6/04/2020

Montserrat defensa la validació de tres decrets llei amb què el Govern va afrontar la crisi de la Covid-19

El diputat republicà Alfons Montserrat ha intervingut al Ple del Parlament per defensar en nom del Grup Republicà la validació dels decrets llei 16/2020 de 5 de maig; 17/2020 de 12 de maig i 19/2020 de 19 de maig de 2020.
Montserrat ha recordat que "aquestes resolucions formen part de tot un seguit de mesures que el Govern ha anat adoptant per afrontar  unes circumstàncies extraordinàries, com són la pandèmia de la Covid, l'estat d'alarma amb el confinament associat; així com la lluita en el vessant sanitari, econòmic i social".
Amb l'aprovació dels tres decrets "es convaliden plans de xocs per l'ocupació, ajudes a cooperatives i mesures que asseguren que el sistema sanitari tinguin els recursos que necessiten, entre altres aspectes". Ha afirmat el diputat republicà. A més de permetre assegurar la continuïtat del teixit econòmic i empresarial, i garantir el bon funcionament de l'administració al servei del benestar del conjunt de la ciutadania, en aquests temps extraordinaris.
Per a Montserrat "calien prendre mesures amb la màxima diligència  per evitar que l'anunciada crisi de liquiditat esdevingués una crisi de solvència, amb les conseqüències de pèrdua de teixit productiu i d'ocupació que això comportaria."
El diputat republicà ha reivindicat que "no és el moment d'un sector públic  tímid i que es retrau, sinó d'un sector públic que lidera, de forma decidida per estimular l'economia i garantir un creixement sostenible i inclusiu". Per tot seguit afegir: "Ja ho hem dit, no és moment per a retallades".
Ha volgut destacar que "entremig d'aquesta pandèmia s'ha aprovat uns pressupostos i una reforma fiscal que ens marca el camí de com ens n'hem de sortir: amb grans consensos i assegurant que contribueix més qui més pot".
Durant la intervenció  Montserrat ha recordat el contingut i importància dels decrets validats. Així el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, incorporava un paquet de mesures econòmiques i pressupostàries, fiscals i financeres, sanitàries, procedimentals i d'intendència general. Mesures que es concretaven en un pla de xoc per a l'ocupació, una prestació econòmica per compensar el servei de menjador escolar, i facilitar la mobilitat dels treballadors del sector agrari.
El decret llei 17/2020 de 12 de maig tenia entre altres objectius el de continuar garantint que es disposen de les millors eines disponibles per a gestionar l'emergència sanitària en l'àmbit de les residències. I el  decret llei 19/2020 de 19 de maig contemplava un paquet de mesures, que es complementen amb d'altres ja posades en marxa, per tal de garantir el bon funcionament dels serveis socials, l'atenció sanitària i l'economia cooperativa.