6/03/2020

Manel de la Vega 1r. Secretari PSC Ebre: Els Socialistes de l’Ebre alertem del perjudici que suposaper a la població dels pobles petits que els Consultoris Locals estiguintancats

Tal com ha reiterat l'OMS, disposar d'una Atenció Primària efectiva i de qualitat és una garantia necessària per a la viabilitat i sostenibilitat de qualsevol sistema sanitari. L'Atenció Primària i Comunitària és el veritable eix del sistema sanitari públic és per això que cal restablir la normalitat en l'atenció que es dóna tant des del Consultori Local com des del CAP.

A conseqüència de l'estat d'emergència sanitària per la pandèmia COVID 19, els consultoris locals han estat tancats, com algun CAP. Una mesura que encara ara continua i es fa insostenible per a la gent que hi vivim, majoritàriament en pobles rurals. Aquesta mesura perllongada en el temps afecta sobretot a la gent gran per la impossibilitat que tenen per desplaçar-se al CAP de referència.

En aquest sentit el grup Socialista al Parlament de Catalunya formula pregunta per tal que es restableixi l'Atenció Primària a tots els Consultoris Locals dels pobles de les Terres de l'Ebre. "No podem permetre, per més temps, que la gent hagi de desplaçar-se a altres localitats per ser atesos pel metge i demanem al Departament de Salut que doni instruccions a la Regió Sanitària de l'Ebre perquè obrin, de manera immediata, els Consultoris Locals així com el CAP de la Sénia que encara tenen pendent la seva obertura".


Manel de la Vega 1r. Secretari PSC Ebre