6/04/2020

Fornós: “Protegint les oliveres monumentals salvaguardem el nostre patrimoni natural, agrari i cultural”Irene Fornós, ponent del Grup Parlamentari Republicà a la Proposició de llei de protecció de les oliveres monumentals, ha recordat durant el debat sobre la seva aprovació celebrat avui que "protegint les oliveres monumentals salvaguardem el nostre patrimoni natural, agrari i cultural".
La diputada durant la seva intervenció ha defensat que "la llei a més de protegir les oliveres també serà una oportunitat per al nostre territori; pel seu valor paisatgístic, turístic, econòmic, agrari, cultural i monumental".
Fornós ha destacat que "aquests arbres excepcionals formen part d'un cultiu tradicional que ha persistit al llarg del temps en l'espai més gran de tot el món d'olivera Farga, que s'estén des de les Terres de l'Ebre fins a la Plana Alta".
La diputada republicana s'ha mostrat "satisfeta per haver aconseguit l'aprovació de llei amb un consens ampli, incorporant gran part de les esmenes presentades, que han capgirat i millorat el text inicial".
En aquest sentit ha recordat que "la proposta inicial socialista no comptava amb el consens dels principals afectats, els propietaris d'aquestes oliveres; no tenia prou en compte la veu del  territori, i a més, fixava unes sancions que eren desorbitades".
Fornós ha destacat que "durant la tramitació s'ha millorat la definició d'olivera monumental, d'acord amb criteris menys arbitraris, també les sancions previstes i la necessitat d'establir una contraprestació econòmica per als propietaris que permeti cobrir els costos derivats del manteniment d'aquest patrimoni natural".
A més "la llei assegurarà la permanència de les oliveres monumentals on són arrelades, prohibint explícitament arrencar-les i comercialitzar-les, establint un catàleg que s'actualitzarà anualment, es determinarà els recursos financers destinats a la seva protecció i millora, passant a ser assimilades com a patrimoni paisatgístic comú, i es faran accions de promoció de l'oli i el paisatge".
La diputada ha agraït les reflexions i propostes fetes per les persones, entitats i associacions que van comparèixer a la comissió parlamentària; moltes de les quals es van incorporar en forma d'esmena al redactat de la llei.