6/13/2020

Esquerra reclama la protecció dels arrossaires pels efectes dels acords comercials amb Vietnam i Mercosur

La senadora republicana Sara Bailac li ha recordat avui al ministre d'Agricultura; en la seva compareixença per informar de les línies d'actuació del seu Departament, la preocupació dels arrossaires per les possibles conseqüències provocades pels acords comercials de la Unió Europa amb el Vietnam i el MERCOSUR.

El ministre, que s'ha mostrat estranyat de la preocupació mostrada perquè segons ell, ara els preus de l'arròs estant alts; ha estat rebatut per Bailac recordant-li que el que se li demana és: "assegurar el compliment, seguiment i la transparència dels acords amb tercers països establint més mesures de control i correcció dels efectes negatius que puguin provocar al sector arrossaire".

La senadora li ha advertit "que l'entrada en vigor de l'acord amb el Vietnam se sumarà als existents amb Cambodja i Myanmar, fet que pot afectar el preu de l'arròs, i  la competitivitat i viabilitat d'explotacions com les que hi ha al Delta de l'Ebre i l'Albufera".

En aquest sentit li ha reclamat  "no tornar a repetir les mateixes errades ni els mateixos problemes viscuts pels nostres pagesos, com ara els del sector del cítric amb l'acord de la Unió Europea i Sud-Àfrica"

Bailac li ha proposat "la creació d'una mesa de seguiment dels acords, on estiguin representants de l'Estat i de les Comunitats de les zones productores d'arròs, i també les organitzacions agràries".

A més li ha demanat que insti la Comissió Europea a informar els Estats i les organitzacions agràries del flux d'importacions d'arròs; i a aplicar quan sigui convenient, restitucions a l'exportació i la suspensió dels drets a la importació d'arròs.

La senadora republicana també li ha dit que la situació es pot veure agreujada per l'entrada en vigor de l'Acord de Lliure Comerç MERCOSUR. "Un acord podria permetre la importació d'arròs de grans productors, com són Uruguai, Argentina, Brasil i Paraguai, sense l'aplicació de cap aranzel. Països que presenten uns estàndards de qualitat mediambiental menors que els dels productors europeus".