6/19/2020

EL MINISTERI D’AGRICULTURA PESCA I ALIMENTACIÓ CONVOCA UNA LÍNIA D’AJUTS PER AL FOMENT I SUPORT DE L’ASSOCIACIONISME PESQUER PER VALOR DE 520.000 EUROS

Aquests ajuts, publicats al BOE del dimecres dia 17, destinats a entitats representatives del sector pesquer permeten finançar la realització d'activitats específiques d'especial interès, tant  en l'àmbit nacional com internacional, així com l'organització i participació en congressos i seminaris, les activitats que tinguin com a finalitat una major integració de la dona en el sector pesquer i aquelles altres activitats que afavoreixin  la investigació i el desenvolupament tecnològic de l'anomenat sector.

D'aquestes subvencions poden beneficiar-se  les entitats associatives representatives del sector extractiu de la pesca costanera artesanal, les representatives del sector pesquer empresarial extractiu i les representatives dels sectors transformador i comercial dels productes de pesca. Així mateix, també  es poden acollir a aquesta línia de subvencions les entitats jurídiques que el seu objecte social sigui fomentar la investigació industrial, el desenvolupament tecnològic i de projectes I+D+i, les entitats associatives que fomenten la defensa dels interessos econòmics i professionals de les dones que treballen al sector pesquer.

Les activitats objecte d'aquesta subvenció han d'estar realitzades  entre el 16 de setembre de 2019 i el 15 de setembre del 2020. "El sector pesquer és un dels més afectats econòmicament a conseqüència del coronavirus, la recaptació per vendes s'ha reduït en quasi un 50% durant el període de confinament, per tant, és necessari revertir aquesta situació, obrir noves vies i nous horitzons per augmentar la competitivitat i les vendes que és el que pretén aquesta línia d'ajuts des del MAP". Ha manifestat Manel de la Vega,  portaveu de pesca de la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Senat.