6/04/2020

El Departament d'Agricultura publica les bases reguladores dels ajuts a les explotacions agràries afectades pels aiguats d'octubre de 2019 o pel temporal Glòria

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha publicat avui, al Diari Oficial de la Generalitat d'Agricultura (DOGC), l'Ordre per la qual s'aprova les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d'octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020.

Els dies 22 i 23 d'octubre de 2019 es va produir un episodi molt important d'aiguats torrencials que van afectar diverses comarques de Catalunya afectant de manera molt greu un bon nombre d'explotacions agràries.

Igualment, del 20 al 23 de gener de 2020, el temporal Glòria va produir aiguats, episodis de vent, desbordaments de rius, i invasió d'aigua salada en terrenys costaners. Això va ocasionar danys agraris i pesquers molt importants.

Així, l'objecte d'aquests ajuts, que el DARP convocarà properament, és la recuperació del potencial productiu de les parcel·les de les explotacions agràries que han patit afectacions importants en el seu potencial productiu com a conseqüència dels aiguats d'octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020, per a garantir la seva viabilitat econòmica.

Aquests ajuts s'inscriuen en el marc de les mesures urgents impulsades pel Govern català per a pal·liar els danys ocasionats pel temporal Glòria i pels aiguats d'octubre en els municipis i parcel·les afectades.

Les persones sol·licitants dels ajuts han de complir, entre d'altres, les següents condicions generals d'admissibilitat:

la superfície màxima admissible de cada recinte és la inclosa dins de les zones delimitades pel DARP (https://sig.gencat.cat/visors/Ajuts_Aiguats_DARP.html) que hagi patit una pèrdua del potencial productiu;
les superfícies de conreu sol·licitades han d'haver estat declarades en la Declaració Única Agrària (DUN) per la persona sol·licitant de l'ajut en la campanya 2019. En el cas de superfícies de planters, seran admissibles les superfícies d'aquells planters que estiguessin inscrits en el Registre Oficial d'Empreses Proveïdores de Material Vegetal abans dels episodis de danys;
les superfícies, prèviament als aiguats o al temporal, havien de ser productives, no podien estar abandonades ni en condicions deficients de cultiu i no es poden dedicar a l'autoconsum; i
la superfície mínima comprovada ha de ser igual o superior a 0,5 hectàrees, excepte en el cas d'horta i planters que serà de 0,1 hectàrees.

Els ajuts consisteixen en una o dues de les modalitats següents:

un ajut per a les despeses de realització d'actuacions per a la restitució del potencial productiu pels imports màxims per hectàrea afectada, en relació amb el grau d'afectació
la compensació de les càrregues financeres per operacions de finançament, únicament per a actuacions d'inversió, amb l'Institut Català de Finances (ICF).