6/10/2020

El Departament d'Agricultura continua fomentant la ràpida detecció del míldiu de la vinya

  El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha estat alertant aquesta primavera els pagesos de les diferents zones vitícoles catalanes a través de les Estacions d'Avisos Fitosanitaris sobre el risc del míldiu de la vinya i informant-los sobre les actuacions a realitzar per controlar la malaltia. El Departament, a fi de fomentar la ràpida detecció de les primeres taques d'infecció del fong en les fulles, premiarà novament els pagesos que detectin les primeres taques a cada zona vitícola. La detecció és molt important per seguir l'evolució de la malaltia i emetre les recomanacions fitosanitàries més precises als agricultors.  

 

L'aparició del míldiu varia segons les condicions climatològiques de l'any, i la seva ràpida detecció o localització és molt important perquè permet programar els avisos de tractament contra aquest fong de la vinya que emeten les estacions d'avisos fitosanitaris del Servei de Sanitat Vegetal. D'aquesta manera, es pot informar tots els viticultors de cada zona vitícola del moment més indicat per iniciar els tractaments en cadascuna. Aquesta col·laboració esdevé essencial en casos com els del míldiu de la vinya, en què l'anticipació i l'alerta conjunta de sector i l'Administració permeten adoptar les mesures més oportunes per al seu control òptim.

 

El míldiu de la vinya és produït pel fong Plasmopara viticola, que afecta les fulles i els raïms dels ceps. Va arribar a Europa (França) procedent d'Amèrica del Nord l'any 1878. La seva presència pot provocar greus danys en la producció de les vinyes si no es controla de manera eficient. El míldiu pot atacar tots els òrgans verds del cep: fulles, inflorescències o raïms.

 

Les xarxes d'avisos antimíldiu, una estratègia de lluita

 

Aplicant uns determinats models de predicció, poden determinar-se els moments més adients perquè l'agricultor apliqui els tractaments fungicides. El seguiment de la fenologia, l'evolució del fong i les dades meteorològiques diàries indiquen el perill o no d'infecció. Per dur a terme aquesta tècnica, cal conèixer diàriament les dades de temperatura, humitat relativa i precipitació. Amb aquesta finalitat, el Servei de Sanitat Vegetal disposa de xarxes antimíldiu a les principals zones vitícoles catalanes, que compten amb estacions meteorològiques manuals. Amb la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) i els agricultors, s'efectua el seguiment diari d'aquestes variables, que es complementen amb les informacions que faciliten les dades agrometeorològiques obtingudes de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques de la Generalitat de Catalunya.

 

Uns premis que fomenten la fluida i eficaç col·laboració

 

Un factor bàsic per a l'èxit d'aquest sistema és la localització de les primeres taques de míldiu, les infeccions primàries. És per això que el Departament d'Agricultura des dels anys 80 atorga uns premis per a qui les troba en cada zona vitícola amb la intenció d'establir una fluida i eficaç col·laboració entre el sector i els serveis tècnics de sanitat vegetal. La dotació total dels premis és de 3.180 euros, que es concediran d'acord amb les diferents categories establertes segons les zones vitícoles de cada demarcació territorial. En total, es donaran 30 premis.

 

El seguiment de les dades meteorològiques a partir de la localització de les primeres taques permet el personal tècnic de les Estacions d'Avisos valorar els moments de màxim risc d'infecció, i, a través de comunicats als viticultors, recomanar els tractaments més adients i evitar també tractaments fitosanitaris innecessaris.