6/16/2020

7.704 empreses i autònoms del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre han rebut finançament garantit per un import de 605,2 milions d’euros

La Línia d'Avals per a empreses i autònoms, recollida en el Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per a fer front  a l'impacte econòmic i social de la COVID -19, té per objectiu atendre les necessitats de finançament derivades, entre d'altres, de pagaments  de salaris, factures, necessitats de circulant o bé necessitats  de liquiditat, incloent-hi les derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries.

A 31 de maig s'han resolt al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre 10.033 operacions, majoritàriament d'autònoms i pymes,  amb un import total de 769,8 M €. L'aval al qual s'han acollit aquestes empreses garanteix el 80% dels nous préstecs i renovacions d'operacions sol·licitades per autònoms i pymes, i  per a la  resta d'empreses l'aval cobreix el 70% del préstec nou concedit i el 60% de les renovacions.

Les pymes i autònoms han concentrat el nombre més gran d'operacions aprovades. Al conjunt d'Espanya, el 98,2% del total dels avals de l'ICO han estat atorgats a petites empreses i autònoms per un import avalat de 38.259 milions d'euros. Això ha permès que aquestes empreses hagin rebut 47.878 milions d'euros per cobrir les seves necessitats  de liquiditat i circulant, mentre que les empreses més grans han rebut 20.055 milions d'euros. "El govern de Pedro Sánchez amb aquest finançament garantit, que ha estat molt ben rebut per les empreses, ha volgut assegurar la pervivència del teixit productiu amb un èmfasi molt gran en les pymes i autònoms que són els que tenen més dificultats de finançament en moments de crisi com l'actual". Ha afirmat el Senador socialista Manel de la Vega.