5/15/2020

Unió de Pagesos preveu un increment del 34% en ordi, del 24% en blat i del 22% en colza i pèsol sec respecte a la collita del 2019

Unió de Pagesos considera que la collita de cereals i herbacis d'enguany pot ser bona, tenint en compte el benefici que els produirà les pluges d'aquesta primavera, tot i que encara cal prudència per fer una valoració més acurada de les dades. Després d'un període amb temperatures elevades, que feia pensar que la collita s'avançaria, les darreres pluges i la previsió d'aquesta setmana, apunten a que no sembla que s'avançarà. Així, el sindicat estima que a Catalunya hi haurà un increment del 34% en ordi, del 24% en blat i del 22% en colza i pèsol sec respecte a la collita passada.
 
Tot i que les pluges han permès un bon desenvolupament del cereal, el pèsol i la colza, també han afavorit la presència de males herbes. Així, el margall en els camps de cereals és un problema generalitzat a tot Catalunya, que s'atribueix a la resistència que ha adquirit als herbicides, a causa l'escassetat de matèries actives diferents per evitar-ho. Aquest fet és una conseqüència directa de la política europea respecte a l'ús de fitosanitaris que, en pro d'una malentesa sostenibilitat, ha reduït dràsticament les matèries actives que es podien utilitzar a Europa sense tenir presents els efectes en l'aparició de resistències en plagues, malalties i males herbes. L'augment de pluviometria també ha fet incrementar els costos de producció  a l'haver sigut necessari un increment dels tractaments fitosanitaris per controlar malalties fúngiques sobre el conreu.
 
El grau d'incidència de la major o menor presència de fongs en els camps també s'ha observat que depèn tant de la varietat emprada com de l'origen de la llavor, en funció de la casa comercial on s'ha adquirit.
 
El sindicat considera que també caldrà estarà atent, sobretot en les parcel·les en regadiu, a l'afectació de les properes pluges al problema de l'ajagut, que fa que es tombi el conreu per un excés de pluviometria. En cas que es recuperi no tindrà una gran incidència sobre la producció però si augmenta provocarà una pitjor maduració del gra, i fins i tot podria no poder ser recol·lectada la collita de les plantes ajagudes.
 
Finalment, Unió de Pagesos valora que els tractaments fitosanitaris que s'han hagut de realitzar faran que la collita presenti un estat fitosanitari òptim, amb una presència baixa de micotoxines, i, per tant, s'obtindrà un producte de gran qualitat que caldria ser valorat a l'hora d'establir-se el preu en origen.